Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 19/2020 z dnia 27 maja 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

 Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 27 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR 19/2020

z dnia 27 maja 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia kryteriów kwalifikacji do reprezentacji Polski na ME seniorów i seniorek 2020

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął decyzję o zatwierdzeniu kryteriów kwalifikacji do reprezentacji Polski na ME seniorów i seniorek 2020, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu PZG nr 19/2020 z dnia 27 maja 2020 r.: TUTAJ.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG