Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Putting green (Reguła 16)

16-1. Postanowienia ogólne

a. Dotykanie linii puttowania
Linia puttowania nie może być dotykana poza następującymi sytuacjami:
(i) gracz może usunąć naturalne utrudnienia ruchome pod warunkiem, że nie będzie czegokolwiek dociskał;
(ii) przy adresowaniu piłki gracz może umieścić kij przed piłką pod warunkiem, że nie będzie czegokolwiek dociskał;
(iii) przy mierzeniu Reguła 18-6;
(iv) przy podnoszeniu lub odkładaniu piłki Reguła 16-1b;
(v) przy dociskaniu znacznika piłki;
(vi) przy naprawianiu miejsc po starych dołkach lub śladów po piłkach
na putting greenie Reguła 16-1c;
(vii) przy usuwaniu sztucznych utrudnień ruchomych Reguła 24-1.
(Wskazywanie linii puttowania na putting greenie – patrz Reguła 8-2b)

b. Podnoszenie i czyszczenie piłki
Piłka znajdująca się na putting greenie może być podniesiona i w razie potrzeby oczyszczona. Przed podniesieniem piłki jej pozycja musi być zaznaczona i tak podniesiona piłka musi być odłożona na pierwotną pozycję (patrz Reguła 20-1).

c. Naprawianie śladów po starych dołkach, po piłkach oraz innych uszkodzeń
Gracz może naprawić ślad po starym dołku lub uszkodzenie putting greenu spowodowane uderzeniem piłki bez względu na to, czy piłka gracza leży na putting greenie, czy nie. Jeżeli podczas naprawy piłka lub jej znacznik zostaną przesunięte, piłka lub jej znacznik muszą zostać odłożone na swoją oryginalną pozycję. Nie ma kary w takim przypadku, o ile przesunięcie piłki lub znacznika nastąpiło jako bezpośredni efekt naprawy śladu po starym dołku lub naprawy uszkodzenia nawierzchni putting greenu spowodowanego uderzeniem piłki. Inne uszkodzenia putting greenu nie mogą być naprawiane, jeżeli naprawa taka może pomóc graczowi w dalszym rozegraniu dołka. W innym przypadku obowiązuje Reguła 18.

d. Sprawdzanie nawierzchni
Podczas rozgrywania dołka gracz nie może sprawdzać nawierzchni putting greenu przez toczenie piłki, drapanie trawy czy przesuwanie po niej ręką.

Wyjątek: Pomiędzy rozgrywanymi dołkami gracz może sprawdzać nawierzchnię każdego greenu treningowego oraz greenu ostatnio rozgrywanego dołka, chyba że Komitet zabronił takiego działania (patrz uwaga 2 do Reguły 7-2).

e. Stawanie okrakiem nad linią puttowania lub stanie na niej
Gracz nie może wykonać uderzenia na putting greenie, ustawiając się okrakiem nad linią puttowania lub jedną ze stóp dotykając linii puttowania lub jej przedłużenia poza piłką.

Wyjątek: Nie ma kary za niezamierzone ustawienie okrakiem na linii puttowania (lub na przedłużeniu linii za piłką) lub gdy takie ustawienie wynikało z uniknięcia stania na linii puttowania lub przewidywanej linii puttowania innego gracza.

f) Wykonanie uderzenia, podczas gdy druga piłka jest w ruchu
Gracz nie może wykonywać uderzenia, gdy druga piłka jest w ruchu po uderzeniu jej z putting greenu, chyba że gracz to uczynił, ponieważ tak wynikało z kolejności uderzeń, i wtedy nie ponosi on kary.
(Podnoszenie piłki przeszkadzającej lub pomagającej w grze, podczas gdy druga piłka jest w ruchu – patrz Reguła 22)

KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY 16-1: Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.
(Pozycja caddiego lub partnera – patrz Reguła 14-2)
(Niewłaściwy putting green – patrz Reguła 25-3)

16-2. Piłka wisząca nad dołkiem

Gdy jakakolwiek część piłki wisi nad krawędzią dołka, graczowi udziela się wystarczająco dużo czasu, by dojść do dołka bez nadmiernego opóźniania, oraz dodatkowo dziesięć sekund na sprawdzenie, czy piłka znajduje się w spoczynku. Jeżeli do tego czasu piłka nie wpadnie do dołka, uważa się, że jest ona w spoczynku. Jeżeli po tym czasie piłka wpadnie do dołka, uważa się, że gracz umieścił piłkę w dołku swym ostatnim uderzeniem; musi on jednak dodać do wyniku na tym dołku jedno uderzenie karne; w innym przypadku Reguła nie przewiduje kary.
(Nadmierne opóźnianie gry – patrz Reguła 6-7)

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG