Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kije i piłka

Jeżeli w turniejach golfowych w regulaminie turnieju wprowadzono warunek, że turniej rozgrywany jest zgodnie z regułami R&A to wymaga się od zawodników, aby używany przez nich sprzęt i wyposażenie było zgodne z wymogami stawianymi przez R&A.

Kije (Reguła 4)

W Regule 4  Kije i w załączniku nr II przedstawiono warunki, jakim powinien odpowiadać kij golfowy i jakie są konsekwencje używania kija niezgodnego z wymogami R&A.

Lista zatwierdzonych i lista niezatwierdzonych główek driverów dostępna jest na stronie http://www.randa.org/en/Equipment/Equipment-Search/Conforming-Drivers.aspx i jest co miesiąc aktualizowana.

Piłka (Reguła 5)

W Regule 5-1 i w załączniku III przedstawiono warunki, jakim powinna odpowiadać piłka i jakie są konsekwencje za granie piłką niezatwierdzoną przez R & A.
Komitet może wymagać w regulaminie turnieju (Reguła 33-1), aby piłka gracza była wymieniona na aktualnej liście dozwolonych piłek golfowych (List of Conforming Golf Balls) wydanej przez R&A.

Lista zatwierdzonych piłek golfowych dostępna jest na stronie http://www.randa.org/en/Equipment/Equipment-Search/Balls.aspx

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG