Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kije i piłka

R&A zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, do zmiany Reguł dotyczących kijów i piłek (patrz Załączniki II i III ) oraz do wprowadzenia lub do zmiany interpretacji dotyczących tych Reguł.

Reguła 4 Kije
Reguła 5 Piłka

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG