Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Piłka w spoczynku przemieszczona (Reguła 18)

18-1. Przez czynnik zewnętrzny

Jeżeli piłka będąca w spoczynku zostanie przemieszczona przez czynnik zewnętrzny, nie ma żadnej kary, a piłka musi zostać odłożona na miejsce.

Uwaga: Jest kwestią faktów, czy piłka została przemieszczona przez czynnik zewnętrzny. W celach zastosowania niniejszej Reguły, musi być ogólnie wiadomym lub w zasadzie pewnym, że czynnik zewnętrzny przemieścił piłkę. W razie braku takiej wiedzy lub pewności, gracz musi grać piłkę tak jak leży lub w przypadku, gdy piłka nie została odnaleziona postąpić zgodnie z Regułą 27-1 . (Piłka będąca w spoczynku przemieszczona przez inną piłkę – patrz Reguła 18-5)

18-2. Przez gracza, partnera, caddiego lub sprzęt

a. Postanowienia ogólne
Gdy piłka gracza jest w grze i jeżeli:
(i) gracz, jego partner lub jeden z ich caddich podniesie, przemieści lub dotknie celowo piłki (poza zrobieniem tego kijem podczas adresowania) lub spowoduje, że piłka się przemieści, za wyjątkiem przypadków dozwolonych zgodnie z Regułami, (ii) sprzęt gracza lub jego partnera spowoduje przemieszczenie piłki, gracz otrzymuje karę jednego uderzenia. Jeżeli piłka została przemieszczona, musi być odłożona na pierwotną pozycję, chyba że przemieszczenie piłki nastąpiło po tym, jak gracz rozpoczął uderzenie, zamach do uderzenia lub wykonał uderzenie. Reguły nie przewidują kary, jeżeli gracz niechcący spowoduje przemieszczenie swojej piłki w następujących przypadkach:
• przy poszukiwaniu piłki w hazardzie zakrytej naturalnymi utrudnieniami ruchomymi lub piaskiem, lub przy poszukiwaniu piłki w nienaturalnych warunkach ziemnych, lub przy poszukiwaniu piłki, co do której jest przekonanie, że znajduje się w wodzie w przeszkodzie wodnej (Reguła 12-1);
• przy naprawianiu miejsca po starym dołku lub po uderzeniu piłki na putting greenie (Reguła 16-1c);
• przy mierzeniu odległości (Reguła18-6);
• przy podnoszeniu piłki zgodnie z Regułami (Reguła 20-1);
• przy kładzeniu lub odkładaniu piłki na miejsce, zgodnie z Regułami (Reguła 20-3a);
• przy usuwaniu naturalnych utrudnień ruchomych na putting greenie (Reguła 23-1);
• przy usuwaniu sztucznego utrudnienia ruchomego (Reguła 24-1).

b. Piłka przemieszczająca się po zaadresowaniu
Jeżeli piłka gracza będąca w grze przemieści się, kiedy gracz zaadresował piłkę (poza ruchem wynikającym z uderzenia), uważa się, że to gracz przemieścił piłkę i otrzymuje on karę jednego uderzenia. Piłka musi być odłożona na jej pierwotną pozycję, chyba że ruch piłki nastąpił po rozpoczęciu przez gracza uderzenia i uderzenie to zostało wykonane.

18-3. Przez przeciwnika, caddiego lub sprzęt w match play

a. Podczas poszukiwań
Jeżeli podczas poszukiwań piłki gracza, przeciwnik, jego caddie lub jego sprzęt, przemieści piłkę gracza, dotknie ją lub spowoduje jej przemieszczenie, nie ma kary. Jeżeli piłka gracza została przemieszczona, musi być odłożona na pierwotne miejsce.

b. Poza poszukiwaniami
Jeżeli w przypadkach poza poszukiwaniami piłki gracza, przeciwnik, jego caddie lub sprzęt przemieści piłkę gracza, dotknie ją celowo lub spowoduje jej przemieszczenie poza przypadkami określonymi w Regułach, przeciwnik otrzymuje karę jednego uderzenia. Jeżeli piłka jest przemieszczona, musi być odłożona na pierwotne miejsce.
(Gra niewłaściwą piłką – patrz Reguła 15-3)
(Piłka przemieszczona podczas pomiaru – patrz Reguła 18-6)

18-4. Przez współzawodnika, caddiego lub sprzęt w stroke play

Jeżeli współzawodnik, jego caddie lub jego sprzęt, przemieści piłkę gracza, dotknie ją lub spowoduje jej przemieszczenie, nie ma kary. Jeżeli piłka jest przemieszczona, musi być odłożona na pierwotne miejsce.
(Gra niewłaściwą piłką – patrz Reguła 15-3)

18-5. Przez inną piłkę

Jeżeli piłka w grze będąca w spoczynku zostanie przemieszczona przez inną piłkę będącą w ruchu w efekcie uderzenia, przemieszczona piłka musi zostać odłożona na miejsce.

18-6. Piłka przesunięta podczas mierzenia

Jeżeli piłka lub jej znacznik zostaną przemieszczone podczas mierzenia w trakcie postępowania zgodnie z Regułami, lub określania zasadności zastosowania Reguły, muszą zostać odłożone na miejsce.
Nie ma kary, pod warunkiem, że ruch piłki lub znacznika nastąpił bezpośrednio pod wpływem czynności mierzenia. W przeciwnym wypadku stosuje się postanowienia Reguł 18-2a, 18-3b lub 18-4.

*KARA ZA ZŁAMANIE REGUŁY: Match play – przegranie dołka; stroke play – dwa uderzenia.
*Jeżeli gracz, od którego wymaga się odłożenia piłki na miejsce, nie uczyni tego lub wykona uderzenie w piłkę podmienioną zgodnie z Regułą 18, kiedy taka podmiana nie jest dozwolona, otrzyma karę
ogólną za złamanie Reguły 18. Nie ma żadnych dodatkowych kar wynikających z niniejszej Reguły.

Uwaga 1: Jeżeli piłka, która według niniejszej Reguły powinna być odłożona na miejsce, nie może być łatwo odzyskana, można ją zastąpić inną piłką.

Uwaga 2: Jeżeli miejsce oryginalnego położenia piłki, która ma być położona lub odłożona, zostało zmienione (patrz Reguła 20-3b).

Uwaga 3: Jeżeli miejsce odłożenia piłki nie jest możliwe do określenia (patrz Reguła 20-3c).

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG