Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Wytyczne dotyczące gier

Ogólne

„Golfista amator” to gracz, który traktuje grę jako sport nieprzynoszący dochodów lub korzyści majątkowych. Korzyści finansowe w golfie amatorskim, wynikające z różnych form gier hazardowych lub zakładów, mogą doprowadzić do nadużyć w stosunku do Reguł zarówno w grze, jak i manipulacji handicapami, co może zagrażać idei uczciwości gry w golfa. Jest wyraźna różnica pomiędzy grą o nagrody pieniężne (Reguła 3-1), grą hazardową i zakładami, niezgodnymi z założeniami i duchem Reguł (Reguła 7-2), a formami gry hazardowej lub zakłada mi, które same w sobie nie są łamaniem Reguł. Golfista amator lub
Komitet odpowiedzialny za turniej, w którym biorą udział golfiści amatorzy, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zastosowania Reguł, powinni skonsultować się z Władzą Nadzorczą.

W przypadku braku wytycznych, wskazane jest nieprzyznawanie nagrody pieniężnej, co pozwoli mieć pewność, że zgodność z Regułami zostanie zachowana.

Dopuszczalne formy hazardu

Nie jest zabroniony hazard nieformalny lub zakłady wśród indywidualnych graczy lub zespołów, gdy jest to sporadyczne. Nie jest możliwe dokładne zdefiniowanie nieformalnego hazardu lub zakładu, jednakże cechy towarzyszące takim grom hazardowym lub zakładom to:
• gracze generalnie znają się nawzajem,
• udział w zakładzie lub grze hazardowej jest dobrowolny i ograniczony do graczy,
• cała suma wygranych przez graczy pieniędzy została wpłacona przez samych graczy,
• suma wygranych nie jest ogólnie uważana za wysoką.

W związku z powyższym, gry hazardowe lub zakłady są dopuszczalne pod warunkiem, że podstawowym celem jest gra dla przyjemności, a nie dla zysków pieniężnych.

Niedozwolone formy hazardu

Inne formy hazardu lub zakładów, w których wymagane jest uczestnictwo graczy (np. obowiązkowe totalizatory) lub które mają potencjalną możliwość zaangażowania dużych sum pieniędzy (np. Calcutta lub totalizatory aukcyjne, w których gracze lub zespoły są sprzedawane aukcyjnie) nie są dozwolone.
W innych przypadkach trudno jest zdefiniować niedozwolone formy hazardu lub zakładów w sposób szczegółowy, jednak niektórymi cechami takich niedozwolonych form będą:
• udział w grze hazardowej lub zakładach, które dostępne są dlaosób niebiorących udziału w zawodach,
• znaczna suma zaangażowanych pieniędzy.

Udział golfisty amatora w niedozwolonej formie hazardu lub zakładów, może być uważane za niezgodne z duchem Reguł (Reguła 7-2) i może doprowadzić do utraty Statusu Amatora. Turnieje zorganizowane, które są kształtowane lub ukierunkowane w celu wykreowania nagród pieniężnych są zabronione.

Jeżeli gracze uczestniczący w takich zawodach, nie zgłoszą uprzednio rezygnacji z prawa do nagrody pieniężnej, będą uważani za grających o nagrody pieniężne, a zatem łamiących Regułę 3-1.

Uwaga: Reguły Statusu Amatora nie mają zastosowania do zakładów lub gier hazardowych, w których gracze amatorzy stawiają na wyniki turnieju dotyczącego lub zorganizowanego wyłącznie dla graczy zawodowych.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG