Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 1

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

1-1. Postanowienia ogólne
Gra w golfa polega przemieszczaniu piłki z obszaru tee do dołka za pomocą uderzania piłki kijem golfowym zgodnie z regułami.

1-2. Wywieranie wpływu na ruch piłki lub zmienianie warunków fizycznych
Graczowi nie wolno:

  1. podejmować działania z intencją wpłynięcia na ruch piłki w grze lub
  2. zmieniać warunków fizycznych z intencją wpłynięcia na grę na dołku.

Wyjątki:

1.Działanie wyraźnie dozwolone lub wyraźnie zabronione przez inną regułę, podlega tej regule, nie regule 1-2.
2.Działanie, którego jedynym celem jest dbałość o pole, nie jest naruszeniem Reguły 1-2.

*KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 1-2:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
*W przypadku poważnego naruszenia Reguły 1-2, Komitet może nałożyć karę dyskwalifikacji.

Uwaga 1: Uznaje się, że gracz dopuścił się poważnego naruszenia Reguły 1-2, jeżeli Komitet uważa, że podjęte działanie naruszające niniejszą regułę pozwoliło jemu (lub innemu graczowi) uzyskać znaczącą korzyść lub też spowodowało, że drugi gracz (inny niż jego partner) został znacząco pokrzywdzony.

Uwaga 2: W rozgrywkach stroke play (z wyłączeniem sytuacji poważnego naruszenia skutkującego dyskwalifikacją), gracz naruszający Regułę 1-2 w odniesieniu do ruchu własnej piłki, musi grać piłkę z miejsca gdzie została zatrzymana lub, jeśli piłka została odbita i kierunek jej ruchu został zmieniony, z miejsca gdzie się sama zatrzymała. Jeżeli na ruch piłki gracza celowo wpłynął współzawodnik lub inny czynnik zewnętrzny, gracz stosuje Regułę 1-4 (patrz uwaga do Reguły 19-1).

1-3. Zgoda na uchylenie Reguł
Graczom nie wolno uzgadniać wyłączenia działania jakiejkolwiek Reguły lub uchylenie jakiejkolwiek otrzymanej kary.

*KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 1-3:
Match play – dyskwalifikacja obu stron;
Stroke play – dyskwalifikacja zaangażowanych zawodników.

(Uzgadnianie gry poza kolejnością w stroke play – patrz Reguła 10-2c)

1-4. Sytuacje nieobjęte regułami
W sytuacjach nieuwzględnionych w Regułach, rozstrzygnięcie powinno być sprawiedliwe .

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG