Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 10

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

10-1. Match play
a. Rozpoczynanie gry na dołku
Strona posiadająca przywilej na pierwszym tee jest wyznaczana według listy startowej. W przypadku braku listy startowej przywilej powinien być przyznawany w drodze losowania.

Strona, która wygrywa dołek, otrzymuje przywilej na następnym tee. Jeżeli dołek został zremisowany, strona, która posiadała przywilej na poprzednim tee, zachowuje go na następnym tee.

b. Podczas rozgrywania dołka
Gdy obaj gracze rozpoczęli grę na dołku, piłka znajdująca się dalej od dołka jest grana jako pierwsza. Jeżeli piłki znajdują się w równej odległości od dołka lub ich odległość względem dołka nie może być określona, wówczas kolejność uderzeń powinna być ustalona w drodze losowania.

Wyjątek: Reguła 30-3b (best-ball i four-ball match play).

Uwaga: Kiedy staje się wiadome, że piłka oryginalna nie zostanie zagrana z miejsca spoczynku i od gracza wymaga się, aby zagrał piłkę z miejsca, położonego jak najbliżej miejsca, z którego piłka oryginalna została zagrana po raz ostatni (patrz Reguła 20-5), kolejność gry jest ustalana w zależności od miejsca, z którego
wykonano poprzednie uderzenie. Jeżeli piłka może być zagrana z innego miejsca niż to, z którego wykonano poprzednie uderzenie, kolejność gry jest ustalana w zależności od miejsca, gdzie spoczęła oryginalna piłka.

c. Zagranie poza kolejnością
Jeżeli gracz zagra poza kolejnością, nie otrzymuje kary, lecz przeciwnik może niezwłocznie zażądać od gracza unieważnienia tak wykonanego uderzenia i powtórzenia go w poprawnej kolejności z miejsca, położonego jak najbliżej miejsca, z którego piłka oryginalna została zagrana po raz ostatni (patrz Reguła 20-5).

10-2. Stroke play

a. Rozpoczynanie gry na dołku
Zawodnik posiadający przywilej na pierwszym tee jest wyznaczany według listy startowej. W przypadku braku listy startowej przywilej powinien być przyznany w drodze losowania.

Zawodnik z najniższym wynikiem na dołku otrzymuje przywilej na następnym tee. Zawodnik z drugim najniższym wynikiem na dołku gra jako następny itd. Jeżeli dwóch lub więcej graczy ma taki sam wynik na dołku, na następnym tee będą grali w tej samej kolejności, co na poprzednim tee.

Wyjątek: Reguła 32-1 (rozgrywki handicapowe bogey, par i Stableford).

b.Podczas rozgrywania dołka
Gdy zawodnicy rozpoczęli grę na dołku, piłka znajdująca się dalej od dołka jest grana jako pierwsza. Jeżeli dwie lub więcej piłek znajduje się w równej odległości od dołka lub ich odległość względem dołka nie może być określona, wówczas kolejność gry powinna być ustalona w drodze losowania.

Wyjątek: Reguła 22 (piłka pomagająca lub przeszkadzająca w grze) i Regułą 31-4 (four-ball stroke play)

Uwaga: Gdy staje się wiadome, że piłka oryginalna nie zostanie zagrana z miejsca spoczynku i od gracza wymaga się, żeby zagrał piłkę z miejsca, położonego jak najbliżej miejsca, z którego piłka oryginalna została zagrana po raz ostatni (patrz Reguła 20-5), kolejność gry jest ustalana w zależności od miejsca, z którego wykonano poprzednie uderzenie. Jeżeli piłka może być zagrana z innego miejsca niż to, z którego wykonano poprzednie uderzenie, kolejność gry jest ustalana w zależności od miejsca, gdzie spoczęła oryginalna piłka.

c. Zagranie poza kolejnością
Jeżeli zawodnik zagra poza kolejnością, nie ponosi kary i piłka musi być grana tak jak leży. Jeżeli jednak Komitet uzna, że zawodnicy uzgodnili grę poza kolejnością, aby jeden z nich odniósł z tego korzyść, to obaj zostają zdyskwalifikowani.

(Wykonanie uderzenia, podczas gdy inna piłka jest w ruchu po uderzeniu jej na putting greenie – patrz Reguła 16-1f)

(Niewłaściwa kolejność gry w foursome stroke play – patrz Reguła 29-3)

10-3. Piłka prowizoryczna lub kolejna piłka grana z obszaru tee
Jeżeli gracz chce zagrać piłkę prowizoryczną lub kolejną piłkę z obszaru tee, musi to uczynić po tym, jak jego przeciwnik lub współzawodnik wykona swoje pierwsze uderzenie. W przypadku, gdy więcej niż jeden gracz chce zagrać piłkę prowizoryczną lub musi zagrać kolejną piłkę z obszaru tee, oryginalna kolejność gry musi zostać zachowana. Jeżeli gracz zagra piłkę prowizoryczną lub kolejną piłkę poza kolejnością, zastosowanie mają Reguła 10-1c lub Reguła 10-2c.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG