Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 13

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

13-1. Postanowienia ogólne
Piłka musi być grana tak jak leży, za wyjątkiem sytuacji, gdy Reguły stanowią inaczej.

(Piłka w spoczynku przemieszczona – patrz Reguła 18)

13-2. Poprawianie położenia piłki, obszaru zamierzonego ustawienia lub swingu, lub linii gry
Gracz nie może poprawiać lub zezwalać na poprawianie:

 • pozycji lub położenia jego piłki,
 • obszaru zamierzonego ustawienia lub swingu,
 • linii gry lub rozsądnego przedłużenia tej linii poza dołek, lub
 • obszaru, na który będzie dropował lub kładł piłkę,

poprzez następujące działania:

 • dociskanie kija do podłoża,
 • przemieszczanie, zginanie lub łamanie wszystkiego co rośnie lub jest przytwierdzone na stałe (włączając w to sztuczne utrudnienia nieruchome i elementy wyznaczające granice pola),
 • tworzenie lub likwidowanie nierówności powierzchni gruntu,
 • usuwanie lub ugniatanie piasku, luźnej ziemi, odkładanie na miejsce kawałków wyrwanej darni (divotów) lub innych kawałków ciętej darni, lub
 • usuwanie rosy, szronu lub wody.

Jednakże gracz nie ponosi kary, jeżeli takie działanie ma miejsce podczas:

 • lekkiego opierania kija o ziemię w czasie adresowania piłki,
 • uzasadnionego ustawiania się,
 • wykonywania uderzenia lub odciągania kija do tyłu w celu wykonania uderzenia i wykonania uderzenia,
 • tworzenia lub likwidowania nierówności powierzchni gruntu na obszarze tee lub usuwania rosy, szronu lub wody z obszaru tee, lub
 • usuwania piasku i luźnej ziemi lub naprawiania uszkodzeń na putting greenie (Reguła 16-1).

Wyjątek: Piłka w hazardzie – patrz Reguła 13-4.

13-3 Kształtowanie warunków ustawienia
Podczas ustawiania się do uderzenia gracz ma prawo ustawić stabilnie stopy, lecz nie wolno mu kształtować podłoża w tym celu.

13-4. Piłka w hazardzie; działania zabronione
O ile reguły nie stanowią inaczej, przed wykonaniem uderzenia piłki znajdującej się w hazardzie (czy w bunkrze czy w hazardzie wodnym) lub takiej, która po podniesieniu z hazardu może być dropowana lub położona w tym hazardzie, graczowi nie wolno:

 1. Testować stanu tego hazardu lub innego podobnego hazardu.
 2. Dotykać ręką lub kijem golfowym ziemi w hazardzie lub wody w hazardzie wodnym; lub
 3. Dotykać lub przemieszczać naturalnego utrudnienia ruchomego leżącego w hazardzie lub stykającego się z hazardem.

Wyjątki:

1.O ile nie zrobiono nic, co mogłoby uchodzić za testowanie stanu hazardu lub poprawianie położenia piłki, nie ma kary, jeżeli gracz:

 1. dotknie ziemi lub naturalnego utrudnienia ruchomego w hazardzie lub wody w hazardzie wodnym na skutek upadku lub w celu zapobieżenia upadkowi, przy usuwaniu sztucznego utrudnienia, podczas mierzenia lub zaznaczania pozycji, wydobywania, podnoszenia, kładzenia lub odkładania piłki zgodnie z odpowiednią regułą lub
 2. położy swoje kije w hazardzie.

2. W dowolnym momencie, gracz może wyrównać piasek lub ziemię w hazardzie, pod warunkiem, że jedynym jego celem jest dbałość o pole i nie zostanie zrobione nic, co naruszałoby Regułę 13-2 w odniesieniu do następnego uderzenia. Jeżeli piłka zagrana z hazardu, znajdzie się poza hazardem po uderzeniu, gracz może wyrównać piasek lub ziemię w hazardzie bez żadnych ograniczeń.

3. Jeżeli gracz wykona uderzenie z hazardu i piłka spocznie w innym hazardzie, Reguła 13-4a nie ma zastosowania do kolejnych działań podjętych w hazardzie, z którego było wykonane uderzenie.

Uwaga: Gracz może w każdej chwili, wraz z momentem adresowania lub przy ruchu kija do tyłu w celu uderzenia piłki, dotknąć kijem (lub w inny sposób) każdego sztucznego utrudnienia, lub konstrukcji określonej przez Komitet jako integralna część pola lub każdej trawy, krzewu, drzewa lub innych roślin.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.

(Szukanie piłki – patrz Reguła 12-1)
(Uwolnienie piłki w hazardzie wodnym – patrz Reguła 26)

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG