Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 14

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

14-1.  Ogólnie

a. Poprawne uderzenie piłki
Piłka musi być poprawnie uderzona główką kija i nie może być popychana, podbierana lub ciągnięta.

b. Trwałe oparcie kija
Podczas wykonywania uderzenia, gracz nie może trwale oprzeć kija, zarówno „bezpośrednio” lub przy użyciu „punktu oparcia”.

Uwaga 1: Kij jest trwale oparty „bezpośrednio”, gdy gracz celowo opiera kij lub rękę trzymającą grip o dowolną część swojego ciała, z wyjątkiem sytuacji, gdy gracz może trzymać kij lub rękę trzymającą grip na ręce lub przedramieniu.

Uwaga 2: „Trwały punkt oparcia” występuje wtedy, gdy gracz celowo trzyma przedramię oparte o dowolną część swojego ciała w celu unieruchomienia uchwytu gripu aby otrzymać stabilny punkt wokół którego druga ręka wykona zamach kijem.

14-2. Pomoc

a. Pomoc fizyczna i ochrona przed żywiołami
Podczas wykonywania uderzenia, graczowi nie wolno przyjmować pomocy fizycznej lub osłony przed żywiołami.

b. Ustawienie caddiego lub partnera za piłką
W czasie wykonywania uderzenia, caddie gracza, jego partner lub caddie partnera nie mogą znajdować się na linii gry lub w bliskiej odległości od jej przedłużenia lub linii puttowania.

Wyjątek: Gracz nie otrzymuje kary, jeżeli jego caddie, jego partner lub caddie partnera przez nieuwagę znajdzie się na linii gry lub w bliskiej odległości od jej przedłużenia lub linii puttowania.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 14-1 lub 14-2:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.

14-3. Sztuczne urządzenia, nietypowy sprzęt i nienormalne użycie sprzętu
Reguła 14-3 reguluje użycie sprzętu i urządzeń (także urządzeń elektronicznych), które mogą pomagać graczowi w wykonaniu określonego uderzenia lub ogólnie w jego grze.

Golf jest wymagającą grą, w której sukces powinien być zależny od oceny, poziomu umiejętności i zdolności gracza. Ta zasada pomaga R&A w określeniu, czy użycie takiego sprzętu jest złamaniem Reguły 14-3.

Szczegółowe specyfikacje i interpretacje zatwierdzające sprzęt i urządzenia zgodnie z wymogami Reguły 14-3 oraz proces konsultacji i przedkładania sprzętu i urządzeń, patrz załącznik IV.

O ile Reguły nie stanowią inaczej, podczas regulaminowej rundy gracz nie może korzystać ze sztucznych urządzeń lub nietypowego sprzętu lub używać sprzętu w nienormalny sposób:

 1. Który mógłby pomóc graczowi w wykonaniu uderzenia lub w jego grze, lub
 2. W celu oceny lub pomiaru odległości lub warunków, które mogłyby wpłynąć na jego grę, lub
 3. Który mógłby pomóc graczowi w uchwycie kija, poza wyjątkami:
  1. gracz może założyć zwykłe rękawiczki;
  2. gracz może używać żywicy, proszku oraz substancji osuszających lub przeciwpotnych; oraz
  3. ręcznik lub chusteczka mogą być owinięte wokół uchwytu

Wyjątki:
1. Gracz nie narusza niniejszej reguły jeżeli :

 1. sprzęt lub urządzenie jest zaprojektowane w celu zmniejszenia lub posiada właściwości zmniejszające dolegliwości zdrowotne,
 2. gracz posiada udokumentowany medyczny powód upoważniający go do używania sprzętu lub urządzenia, i
 3. Komitet jest przekonany, że użycie sprzętu lub urządzenia nie daje graczowi żadnej nieuzasadnionej przewagi nad innymi graczami.

2. Gracz nie narusza niniejszej Reguły, jeżeli używa sprzętu w tradycyjnie akceptowany sposób.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 14-3:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.
Następne wykroczenie – Dyskwalifikacja.

W razie naruszenia Reguły pomiędzy rozegraniem dwóch dołków, kara występuje na dołku następnym.

Uwaga: Komitet może wprowadzić regułę lokalną zezwalającą graczom na używanie urządzeń do pomiaru odległości.

14-4. Piłka uderzona kilkakrotnie
Jeżeli podczas wykonywania uderzenia, kij gracza uderzy w piłkę więcej niż jeden raz, gracz musi zaliczyć uderzenie oraz dodać jedno uderzenie karne, co daje w sumie dwa uderzenia.

14-5. Granie piłki będącej w ruchu
Gracz nie może wykonać uderzenia swojej piłki, gdy ta pozostaje w ruchu.

Wyjątki:
– Piłka spadająca z kołeczka tee     – Reguła 11-3.
– Piłka uderzona więcej niż raz     – Reguła 14-4.
– Piłka poruszająca się w wodzie     – Reguła 14-6.

Jeżeli piłka zacznie się przemieszczać po tym, jak gracz rozpoczął uderzenie lub zamach w celu wykonania uderzenia, gracz nie zostanie ukarany za naruszenie niniejszej Reguły w związku z zagraniem piłki będącej w ruchu, jednakże nie jest zwolniony od kary wynikającej z naruszenia Reguły 18-2 (Piłka w spoczynku przemieszczona przez gracza).

14-6. Piłka poruszająca się w wodzie
Gdy piłka porusza się w wodzie w obrębie hazardu wodnego, gracz może bez kary, wykonać uderzenie, lecz nie może opóźniać wykonania uderzenia, świadomie czekając, aż wiatr lub nurt wody poprawi pozycję piłki. Piłka poruszająca się w wodzie w hazardzie wodnym może być podniesiona, jeżeli gracz zechce powołać się na Regułę 26.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 14-5 lub 14-6:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia .

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG