Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 15

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

15-1. Postanowienia ogólne
Gracz musi wbić do dołka tę samą piłkę, którą zagrał z obszaru tee, chyba że piłka została zgubiona, zagrana na aut lub została zastąpiona inną piłką, niezależnie od tego, czy takie zastąpienie była dozwolona (patrz Reguła 15-2). Jeżeli gracz zagra niewłaściwą piłką – patrz Reguła 15-3.

15-2. Piłka zastępcza
Gracz może zastąpić piłkę, gdy postępuje zgodnie z regułą, która pozwala graczowi zagrać, zdropować lub położyć inną piłkę w celu dokończenia gry na dołku. Wówczas piłka zastępcza staje się piłką w grze.

Jeżeli gracz zastąpi piłkę oryginalną inną piłką, pomimo że Reguły na to nie zezwalają (wraz z nieumyślnym zastąpieniem, gdy niewłaściwa piłka jest zdropowana lub położona przez gracza), piłka zastępcza nie jest niewłaściwą piłką; wówczas staje się ona piłką w grze. Jeżeli błąd nie zostanie naprawiony zgodnie z Regułą 20-6 i gracz wykona uderzenie niewłaściwie zastąpioną piłkę, w match play przegrywa dołek, a w stroke play otrzymuje karę dwóch uderzeń z zastosowanej Reguły i w stroke play gracz musi dokończyć dołek piłką zastępczą.

Wyjątek: Jeżeli gracz otrzymuje karę za wykonanie uderzenia z niewłaściwego miejsca, nie ma dodatkowej kary za zastąpienie piłki, gdy nie było to dozwolone.

(Gra z niewłaściwego miejsca – patrz Reguła 20-7)

15-3. Niewłaściwa piłka

a. Match play
Jeżeli gracz wykona uderzenie niewłaściwą piłką, przegrywa dołek.

Jeżeli niewłaściwa piłka należy do innego gracza, jej właściciel musi położyć piłkę na miejscu, z którego niewłaściwa piłka została wcześniej zagrana.

Jeżeli gracz i przeciwnik zamienią piłki podczas rozgrywania dołka, pierwszy z nich, który wykonał uderzenie niewłaściwą piłką, przegrywa dołek; gdy nie da się ustalić, który z graczy jako pierwszy zagrał niewłaściwą piłką, gra na dołku musi być dokończona zamienionymi piłkami.

Wyjątek: Nie ma kary, jeżeli gracz wykona uderzenie niewłaściwą piłką, która porusza się w wodzie w obrębie hazardu wodnego. Żadne uderzenie wykonane niewłaściwą piłką, która porusza się w wodzie w obrębie hazardu wodnego, nie liczy się do wyniku gracza. Gracz musi naprawić swój błąd poprzez zagranie właściwej piłki lub przez postąpienie zgodne z regułami.

(Kładzenie i odkładanie – patrz Reguła 20-3)

b. Stroke play
Jeżeli zawodnik wykona uderzenie lub uderzenia niewłaściwą piłką, otrzymuje karę dwóch uderzeń.

Zawodnik musi skorygować swój błąd poprzez zagranie właściwej piłki lub postąpić zgodnie z regułami. Jeżeli nie naprawi swego błędu przed wykonaniem uderzenia z następnego tee lub w razie rozgrywania ostatniego dołka rundy, nie zgłosi zamiaru naprawienia swego błędu przed zejściem z putting greenu, zostaje zdyskwalifikowany.

Uderzenia wykonane przez zawodnika niewłaściwą piłką nie liczą się do jego wyniku. Jeżeli niewłaściwa piłka należy do innego zawodnika, jej właściciel musi położyć piłkę na miejscu, z którego niewłaściwa piłka została wcześniej zagrana.

Wyjątek: Nie ma kary, jeżeli zawodnik wykona uderzenie niewłaściwą piłką, która porusza się w wodzie w obrębie hazardu wodnego. Żadne uderzenie wykonane niewłaściwą piłką, która porusza się w wodzie w obrębie hazardu wodnego, nie liczy się do wyniku zawodnika.

(Kładzenie i odkładanie – patrz Reguła 20-3)

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG