Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 16

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

16-1. Postanowienia ogólne
a. Dotykanie linii puttowania
Linia puttowania nie może być dotykana poza następującymi sytuacjami:

  1. gracz może usunąć naturalne utrudnienia ruchome pod warunkiem, że nie będzie niczego dociskał;
  2. podczas adresowania piłki gracz może umieścić kij przed piłką pod warunkiem, że nie będzie niczego dociskał;
  3. podczas mierzenia – Reguła 18-6;
  4. podczas podnoszenia lub odkładania piłki – Reguła 16-1 b;
  5. podczas dociskania markera (znacznika);
  6. podczas naprawiania miejsc po poprzednich dołkach lub śladów po piłkach na putting greenieReguła 16-1 c, oraz
  7. podczas usuwania sztucznych utrudnień ruchomych – Reguła 24-1.

(Wskazywanie lini puttowania na putting greenie – patrz Reguła 8-2b)

b. Podnoszenie i czyszczenie piłki
Piłka znajdująca się na putting greenie może być podniesiona i w razie potrzeby oczyszczona. Przed podniesieniem piłki, jej pozycja musi być zaznaczona i piłka musi być odłożona na oryginalne miejsce (patrz Reguła 20-1). Kiedy inna piłka jest w ruchu, piłka która mogłaby wpłynąć na przemieszczanie się piłki będącej w ruchu nie może być podniesiona.

c. Naprawa miejsc po poprzednich dołkach, śladów po piłkach i innych uszkodzeń
Gracz może naprawić ślad po poprzednim dołku lub uszkodzenie putting greenu spowodowane uderzeniem piłki, bez względu na to, czy piłka gracza leży na putting greenie, czy też nie. Jeżeli podczas naprawiania greenu piłka lub marker zostaną przypadkowo przemieszczone, piłka lub marker muszą zostać odłożone na oryginalną pozycję. Gracz nie otrzymuje kary, pod warunkiem, że przemieszczenie piłki lub markera było bezpośrednio spowodowane naprawianiem śladów po poprzednim dołku lub uszkodzenia putting greenu spowodowanego uderzeniem piłki. W innym przypadku zastosowanie ma Reguła 18.

Żadne inne uszkodzenia putting greenu nie mogą być naprawiane, jeżeli to mogłoby pomóc graczowi w dalszej grze na dołku.

d. Testowanie powierzchni
Podczas regulaminowej rundy graczowi nie wolno testować nawierzchni żadnego putting greenu poprzez toczenie piłki, drapanie trawy lub skrobanie nawierzchni.

Wyjątek: Pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków, gracz może sprawdzać nawierzchnię każdego treningowego putting greenu oraz putting greenu ostatnio rozgrywanego dołka, pod warunkiem, że Komitet nie zabronił takiego działania (patrz Uwaga 2 do Reguły 7-2).

e. Stawanie okrakiem nad lub stawanie na linii puttowania
Gracz nie może wykonać uderzenia na putting greenie, ustawiać się okrakiem nad linią puttowania lub którąkolwiek ze stóp dotykając linii puttowania lub jej przedłużenia poza piłkę.

Wyjątek: Nie ma kary, jeżeli ustawienie na (lub okrakiem nad) linii puttowania (lub na przedłużeniu tej linii poza piłkę) było nieumyślne lub wynikało z chęci uniknięcia stania na linii puttowania lub przewidywanej linii puttowania innego gracza.

f. Wykonanie uderzenia, podczas gdy druga piłka jest w ruchu
Gracz nie może wykonać uderzenia, gdy druga piłka jest w ruchu po uderzeniu jej z putting greenu chyba, że gracz tak postąpił, gdyż była to jego kolej gry, wówczas nie otrzymuje on kary.

(Podnoszenie piłki pomagającej lub przeszkadzającej w grze, podczas gdy druga piłka pozostaje w ruchu – patrz Reguła 22)

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 16-1:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia.

(Pozycja caddiego lub partnera – patrz Reguła 14-2)
(Niewłaściwy putting green – patrz Reguła 25-3)

16-2. Piłka na krawędzi dołka
Gdy jakakolwiek część piłki znajduje się nad krawędzią dołka, graczowi udziela się wystarczająco dużo czasu na dojście do dołka bez nierozsądnego opóźniania, oraz dodatkowo dziesięć sekund na ustalenie, czy piłka znajduje się w spoczynku. Jeżeli do tego czasu piłka nie wpadnie do dołka, uznaje się, że pozostaje ona w spoczynku. Jeżeli po tym czasie piłka wpadnie do dołka, uznaje się, że gracz umieścił piłkę w dołku swoim ostatnim uderzeniem; jednak musi dodać jedno uderzenie karne do swojego wyniku na tym dołku; w innym przypadku reguła ta nie przewiduje kary.

(Nadmierne opóźnianie gry – patrz Reguła 6-7)

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG