Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 17

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

17-1. Flaga przytrzymywana, wyjęta lub wzniesiona
Przed wykonaniem uderzenia z dowolnego miejsca na polu golfowym gracz może zadysponować, aby flaga była przytrzymywana, wyjęta lub wzniesiona w celu wskazania lokalizacji dołka.

Jeżeli flaga nie jest przytrzymywana, wyjęta lub wzniesiona przed wykonaniem uderzenia, nie może być przytrzymywana, wyjęta lub wzniesiona podczas uderzenia, lub podczas gdy piłka gracza jest w ruchu, jeżeli mogłoby to wpłynąć na ruch piłki.

Uwaga 1: Jeżeli flaga znajduje się w dołku i jakaś osoba stoi w pobliżu dołka podczas wykonywania uderzenia, uważa się, że ta osoba przytrzymuje flagę.

Uwaga 2: Jeżeli przed uderzeniem, flaga jest przytrzymywana, wyjęta lub wzniesiona przez kogokolwiek za wiedzą gracza, który nie zgłasza żadnego sprzeciwu, uważa się, że gracz na to zezwolił.

Uwaga 3: Jeżeli ktokolwiek przytrzymuje lub wznosi flagę podczas wykonywania uderzenia, uważa się, że będzie ją przytrzymywał do czasu zatrzymania się piłki.
(Przemieszczanie flagi przytrzymywanej, wyjętej lub wzniesionej, podczas gdy piłka znajduje się w ruchu – patrz Reguła 24-1)

17-2. Nieupoważnione przytrzymywanie flagi
Jeżeli przeciwnik (lub jego caddie) w match play, lub współzawodnik (lub jego caddie) w stroke play, bez upoważnienia lub wcześniejszej wiedzy gracza przytrzymuje, wyjmuje lub wznosi flagę w czasie uderzenia lub gdy piłka gracza jest w ruchu i czyn ten mógłby mieć wpływ na ruch piłki, przeciwnik lub współzawodnik otrzymuje stosowną karę.

*KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 17-1 lub 17-2:
Match Play – przegranie dołka; Stroke Play – dwa uderzenia
*W stroke play, jeżeli dojdzie do naruszenia Reguły 17-2 i następnie piłka zawodnika uderzy we flagę, osobę przytrzymującą flagę lub w cokolwiek niesione przez tę osobę, zawodnik nie ponosi kary. Piłka musi być grana tak jak leży, z wyjątkiem sytuacji, gdy uderzenie było wykonane z putting greenu, wówczas uderzenie zostaje anulowane, a piłka musi być odłożona na poprzednie miejsce oraz zagrana ponownie.

17-3. Piłka uderzająca we flagę lub w przytrzymującego
Piłka gracza nie może uderzyć we:

  1. Flagę, kiedy jest przytrzymywana, wyjęta lub wzniesiona;
  2. Osobę przytrzymującą lub wznoszącą flagę lub w cokolwiek trzymane przez tą osobę, lub
  3. Flagę w dołku, nieprzytrzymywaną, gdy uderzenie zostało wykonane na putting greenie.

Wyjątek: Kiedy flaga jest przytrzymywana, wyjęta lub wzniesiona bez zgody gracza – patrz Reguła 17-2.

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY 17-3:
Match Play – przegranie dołka; Stroke Play – dwa uderzenia i piłka musi być grana tak jak leży.

17-4. Piłka opierająca się o flagę
Jeżeli piłka gracza oparła się o flagę znajdującą się w dołku, ale do niego nie wpadła, gracz lub inna osoba przez niego upoważniona może poruszyć lub wyjąć flagę; jeżeli piłka wpadnie do dołka, uznaje się, że gracz umieścił piłkę w dołku swoim ostatnim uderzeniem; w innym przypadku, jeżeli piłka została przemieszczona, musi zostać położona na krawędzi dołka bez doliczania kary.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG