Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 18

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

18-1. Przez czynnik zewnętrzny
Jeżeli piłka w spoczynku zostanie przemieszczona przez czynnik zewnętrzny, nie ma żadnej kary, a piłka musi zostać odłożona na miejsce.

Uwaga: Należy stwierdzić na podstawie faktów, czy piłka została przemieszczona przez czynnik zewnętrzny. Aby niniejsza reguła miała zastosowanie, musi być wiadome lub w zasadzie pewne, że to czynnik zewnętrzny przemieścił piłkę. W razie braku takiej wiedzy lub pewności, gracz musi grać piłkę tak jak leży lub w przypadku, gdy piłka nie została odnaleziona, postąpić zgodnie z Regułą 27-1.

(Piłka gracza będąca w spoczynku przemieszczona przez inną piłkę – patrz Reguła 18-5)

18-2. Przez gracza, partnera, caddiego lub sprzęt
Kiedy piłka gracza jest w grze, to za wyjątkiem przypadków dozwolonych przez Reguły, jeżeli:

  1. gracz, jego partner lub któryś z ich caddich:
    • podniesie lub przemieści piłkę,
    • dotknie jej celowo (za wyjątkiem dotknięcia kijem podczas adresowania piłki), lub
    • spowoduje przemieszczenie piłki, lub
  2. sprzęt gracza lub jego partnera spowoduje przemieszczenie piłki, gracz otrzymuje karę jednego uderzenia.

Jeżeli piłka została przemieszczona, musi być odłożona na pierwotną pozycję, chyba że ruch piłki nastąpił po tym, jak gracz rozpoczął uderzenie lub ruch kijem do tyłu w celu wykonania uderzenia i uderzenie zostało wykonane.

Reguły nie przewidują kary, jeżeli gracz przypadkowo spowoduje przemieszczenie swojej piłki w następujących okolicznościach:

18-3 Przez przeciwnika, caddiego lub sprzęt w match play

a. Podczas poszukiwania
Jeżeli podczas poszukiwania piłki gracza, przeciwnik, jego caddie lub jego sprzęt, przemieści piłkę gracza, dotknie jej lub spowoduje jej przemieszczenie, nie ma kary. Jeżeli piłka została przemieszczona, musi być odłożona na pierwotne miejsce.

b. Poza poszukiwaniami
Jeżeli poza poszukiwaniami piłki gracza, przeciwnik, jego caddie lub jego sprzęt przemieści piłkę gracza, dotknie jej celowo lub spowoduje jej przemieszczenie, o ile reguły nie stanowią inaczej, przeciwnik otrzymuje karę jednego uderzenia. Jeżeli piłka została przemieszczona, musi być odłożona na pierwotne miejsce.

(Zagranie niewłaściwej piłki – patrz Reguła 15-3)
(Piłka przemieszczona podczas mierzenia – patrz Reguła 18-6)

18-4. Przez współzawodnika, caddiego lub sprzęt w stroke play
Jeżeli współzawodnik, jego caddie lub jego sprzęt przemieści piłkę gracza, dotknie jej lub spowoduje jej przemieszczenie, nie ma kary. Jeżeli piłka została przemieszczona, musi być odłożona na pierwotne miejsce.

(Zagranie niewłaściwej piłki – patrz Reguła 15-3)

18-5. Przez inną piłkę
Jeżeli piłka w grze będąca w spoczynku zostanie przemieszczona przez inną piłkę będącą w ruchu, w efekcie uderzenia, przemieszczona piłka musi zostać odłożona na miejsce.

18-6. Piłka przemieszczona podczas mierzenia
Jeżeli piłka lub marker zostaną przemieszczone podczas mierzenia w trakcie postępowania lub w trakcie ustalania zastosowania reguły, piłka i znacznik muszą zostać odłożone na miejsce. Nie ma kary, pod warunkiem, że ruch piłki lub markera był bezpośrednio związany z czynnością mierzenia. W przeciwnym wypadku zastosowanie mają postanowienia Reguł 18-2,18-3b lub 18-4.

*KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY:
Match Play – przegranie dołka; Stroke Play – dwa uderzenia.
* Jeżeli gracz, który jest zobowiązany do odłożenia piłki na miejsce nie uczyni tego lub który mając postępować zgodnie z Regułą 18, wykona uderzenie piłką zastępczą, gdy zastąpienie piłki oryginalnej nie jest dozwolone, otrzymuje karę główną za naruszenie Reguły 18, lecz nie ma żadnej innej dodatkowej kary wynikającej z niniejszej Reguły.

Uwaga 1: Jeżeli piłka, która zgodnie z niniejszą Regułą musi być odłożona na miejsce, nie może być szybko odzyskana, można ją zastąpić inną piłką.

Uwaga 2: Jeżeli miejsce pierwotnego położenia piłki uległo zmianie, patrz Reguła 20-3b.

Uwaga 3: Jeżeli nie można ustalić miejsca odłożenia piłki, patrz Reguła 20-3c.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG