Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 19

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

19-1. Przez czynnik zewnętrzny
Jeżeli piłka gracza będąca w ruchu, zostanie przypadkowo odbita lub zatrzymana przez czynnik zewnętrzny, jest to ,,rub on the green„, nie ma kary i piłka musi być grana tak jak leży, za wyjątkiem sytuacji:

  1. jeżeli piłka w ruchu po uderzeniu spoza putting greenu, spocznie w (lub na) jakimkolwiek ruchomym lub żywym czynniku zewnętrznym, musi ona zostać dropowana na terenie zielonym lub w hazardzie, a na putting greenie położona jak najbliżej punktu, leżącego bezpośrednio pod miejscem, w którym piłka spoczęła na (lub w) czynniku zewnętrznym, lecz nie bliżej dołka, i
  2. jeżeli piłka w ruchu po uderzeniu wykonanym na putting greenie, zostanie odbita lub zatrzymana przez jakikolwiek ruchomy lub żywy (oprócz robaka, owada itp.) czynnik zewnętrzny lub też spocznie na bądź wewnątrz takiego czynnika zewnętrznego, uderzenie zostaje unieważnione. Piłka musi być odłożona na miejsce, a uderzenie powtórzone.

Jeżeli piłka oryginalna nie może być szybko odzyskana, można ją zastąpić inną piłką.

Wyjątek: Piłka uderzająca w osobę przytrzymującą lub wznoszącą flagę lub w dowolny przedmiot trzymany przez tę osobę – patrz Reguła 17-3b.

Uwaga: Jeżeli piłka gracza będąca w ruchu, zostanie umyślnie odbita lub zatrzymana przez czynnik zewnętrzny:

  1. po wykonaniu uderzenia z innego miejsca niż putting green, miejsce gdzie zatrzymałaby się piłka musi zostać oszacowane. Jeżeli to miejsce zostanie wyznaczone:
    1. na terenie zielonym lub w hazardzie, piłka musi być dropowana jak najbliżej tego miejsca;
    2. na aucie, gracz musi postąpić zgodnie z Regułą 27-1, lub
    3. na putting greenie, piłka musi być położona na tym miejscu.
  2. po wykonaniu uderzenia na putting greenie, uderzenie zostaje unieważnione. Piłka musi być odłożona na miejsce, a uderzenie powtórzone.

Jeżeli czynnikiem zewnętrznym jest współzawodnik lub jego caddie, do współzawodnika ma zastosowanie Reguła 1-2.

(Piłka gracza odbita lub zatrzymana przez inną piłkę – patrz Reguła 19-5)

19-2. Przez gracza, partnera, caddiego lub sprzęt
Jeżeli piłka gracza zostanie przypadkowo odbita lub zatrzymana przez niego samego, jego partnera lub jednego z ich caddiech lub sprzęt, gracz otrzymuje karę jednego uderzenia. Piłka musi być grana tak jak leży, chyba że spocznie na (lub w) ubraniu albo sprzęcie gracza, partnera lub jednego z ich caddiech, w którym to, przypadku na terenie zielonym lub w hazardzie piłka musi być dropowana, a na putting greenie położona jak najbliżej punktu bezpośrednio pod miejscem, w którym piłka spoczęła na (lub w) przedmiocie, lecz nie bliżej dołka.

Wyjątki:
1. Piłka uderzająca w osobę przytrzymującą lub wznoszącą flagę, lub w dowolny przedmiot trzymany przez tę osobę – patrz Reguła 17-3b.
2. Piłka dropowana – patrz Reguła 20-2a.

(Piłka umyślnie odbita lub zatrzymana przez gracza, partnera lub caddiego – patrz Reguła 1-2)

19-3. Przez przeciwnika, caddiego lub sprzęt w match play
Jeżeli piłka gracza zostanie przypadkowo odbita lub zatrzymana przez przeciwnika, jego caddiego lub jego sprzęt, nie ma żadnej kary. Gracz może, przed wykonaniem następnego uderzenia przez którąkolwiek ze stron, unieważnić uderzenie i bez kary zagrać piłkę z miejsca, jak najbliższego temu, z którego oryginalna piłka była ostatni raz zagrana (patrz Reguła 20-5) lub może zagrać piłkę tak jak leży. Jednakże, jeśli gracz nie chce unieważnić i powtórzyć uderzenia, a piłka spoczęła na (lub w) ubraniu lub sprzęcie przeciwnika lub jego caddiego, gracz musi, na terenie zielonym lub w hazardzie dropować, a na putting greenie położyć piłkę jak najbliżej punktu bezpośrednio pod miejscem, w którym piłka spoczęła na (lub w) przedmiocie, lecz nie bliżej dołka.

Wyjątek: Piłka uderzająca w osobę przytrzymującą lub wznoszącą flagę lub w dowolny przedmiot trzymany przez tę osobę – patrz Reguła 17-3b.

(Piłka umyślnie odbita lub zatrzymana przez przeciwnika lub caddiego – patrz Reguła 1-2).

19-4. Przez współzawodnika, caddiego lub sprzęt w stroke play
Patrz Reguła 19-1 dotycząca odbicia lub zatrzymania piłki przez czynnik zewnętrzny.

Wyjątek: Piłka uderzająca w osobę przytrzymującą lub wznoszącą flagę, lub w dowolny przedmiot trzymany przez tę osobę – patrz Reguła 17-3b.

19-5. Przez inną piłkę

a. W spoczynku
Jeżeli piłka gracza będąca w ruchu po uderzeniu, zostanie odbita lub zatrzymana przez inną piłkę w grze będącą w spoczynku, gracz musi grać swoją piłkę tak jak leży. W match play nie ma żadnej kary. W stroke play również nie ma kary, chyba że obie piłki znajdowały się przed uderzeniem na putting greenie, wówczas gracz otrzymuje karę dwóch uderzeń.

b. W ruchu
Jeżeli piłka gracza, będąca w ruchu, po uderzeniu wykonanym z miejsca innego niż na putting greenie, zostanie odbita lub zatrzymana przez inną piłkę będącą w ruchu po uderzeniu, gracz musi grać swoją piłkę tak jak leży, bez kary.

Jeżeli piłka gracza, będąca w ruchu, po uderzeniu wykonanym z putting green, zostanie odbita lub zatrzymana przez inną piłkę będącą w ruchu po uderzeniu, uderzenie gracza zostaje unieważnione. Piłka musi być odłożona na miejsce, a uderzenie powtórzone bez kary.

Uwaga: Reguła ta nie uchyla postanowień Reguły 10-1 (Kolejność gry w match play) lub Reguły 16-1f (Wykonanie uderzenia, podczas gdy druga piłka jest w ruchu).

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY:
Match play – przegranie dołka; Stroke play – dwa uderzenia

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG