Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 21

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

Na putting greenie, piłka podniesiona zgodnie z Regułą 16-1 b może być oczyszczona. Poza putting greenem, podniesiona piłka może być oczyszczona, za wyjątkiem sytuacji, gdy została podniesiona:

  1. aby ustalić czy jest zdatna do gry (Reguła 5-3),
  2. w celu identyfikacji piłki (Reguła 12-2), która w takim przypadku może być oczyszczona tylko w stopniu koniecznym do identyfikacji, lub
  3. ponieważ pomaga lub przeszkadza w grze (Reguła 22).

Jeżeli gracz oczyści swoją piłkę w czasie rozgrywania dołka inaczej niż podano w tej Regule, wówczas otrzymuje karę jednego uderzenia, a piłka, jeżeli została podniesiona, musi zostać odłożona na miejsce.

Jeżeli gracz, który jest zobowiązany odłożyć piłkę na miejsce, nie zrobi tego, otrzymuje karę główną z zastosowanej reguły, lecz nie ma dodatkowej kary z Reguły 21.

Wyjątek: Jeżeli gracz otrzymuje karę za działanie niezgodne z Regułą 5-3, Regułą 12-2 lub Regułą 22 nie ma dodatkowej kary z tytułu Reguły 21.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG