Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 29

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

29-1. Postanowienia ogólne
W threesome lub foursome podczas każdej regulaminowej rundy partnerzy muszą grać na przemian z każdego tee i na przemian w trakcie rozgrywania każdego dołka. Uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry.

29-2. Match play
Jeżeli gracz zagra zamiast swojego partnera, to jego strona przegrywa dołek.

29-3. Stroke play
Jeżeli partnerzy wykonają uderzenie lub uderzenia w złej kolejności, to takie uderzenie lub uderzenia zostają unieważnione, a strona otrzymuje karę dwóch uderzeń. Strona musi skorygować swój błąd, grając piłkę w poprawnej kolejności z miejsca, położonego jak najbliżej miejsca, z którego piłka została zagrana w złej kolejności po raz pierwszy (patrz Reguła 20-5). Jeżeli strona wykona uderzenie z następnego tee bez uprzedniego skorygowania błędu lub w przypadku rozgrywania ostatniego dołka rundy opuści putting green bez wcześniejszego zgłoszenia chęci naprawienia błędu, strona zostaje zdyskwalifikowana .

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG