Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Reguła 9

Definicje
Wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą i uszeregowano w porządku alfabetycznym w rozdziale Definicje.

9-1. Zasady
Liczba uderzeń wykonanych przez gracza zawiera wszystkie uderzenia karne.

 9-2. Match play
a.Informacja dotycząca wykonanych uderzeń
Przeciwnik ma prawo uzyskać od gracza w czasie rozgrywania dołka informację o liczbie wykonanych przez niego uderzeń, a po zakończeniu rozgrywania dołka o liczbie uderzeń wykonanych na zakończonym dołku.

b. Błędna informacja
Gracz nie może udzielać przeciwnikowi błędnej informacji. Jeżeli gracz udzieli błęd­nej informacji, przegrywa dołek.

Uważa się, że gracz udzielił błędnej informacji, jeżeli:

  1. nie poinformował swojego przeciwnika, tak szybko jak to było praktycznie możliwe, że podlega jakiejś karze, za wyjątkiem, gdy
    1. ewidentnie postę­pował zgodnie z regułą uwzględniającą karę i było to obserwowane przez przeciwnika, lub
    2. skorygował swój błąd, zanim jego przeciwnik wykonał następne uderzenie; lub
  2. podczas rozgrywania dołka udzielił błędnej informacji co do liczby wykona­nych uderzeń i nie skorygował swojego błędu, zanim jego przeciwnik wyko­nał następne uderzenie; lub
  3. udzielił błędnej informacji odnośnie liczby uderzeń wykonanych, jaką zakończył dołek i fakt ten wpłynął na sposób rozumienia przez przeciwnika wyniku dołka, za wyjątkiem, gdy skorygował swój błąd, zanim któryś z graczy wykonał uderzenie z następnego tee lub w przypadku ostatniego dołka meczu, zanim wszyscy gracze opuścili putting green.

Gracz udzielił błędnej informacji nawet w przypadku, gdy nie zdawał sobie sprawy z otrzymania kary. Obowiązkiem gracza jest znajomość reguł.

9-3 Stroke play  

Zawodnik, który otrzymał karę, powinien jak najszybciej poinformować o tym swego markera.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG