Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Załącznik 3

Gracz mający wątpliwości odnośnie zgodności piłki powinien skonsultować się z R&A.

Producent powinien dostarczyć R&A próbki piłek, które zamierza produkować, w celu stwierdzenia, czy piłka jest zgodna z Regułami. Próbki stają się własnością R&A i służą do celów porównawczych. Jeżeli producent nie dostarczy próbek modelu lub dostarczywszy go, nie poczeka na orzeczenie przed rozpoczęciem produkcji i/lub wprowadzeniem piłek na rynek, podejmuje ryzyko związane z faktem, że piłka może być niezgodna z Regułami.

Poniższe rozdziały opisują ogólne zasady związane z konstrukcją piłki, wraz ze specyfikacjami i interpretacjami. Więcej informacji dotyczących regulaminów i ich właściwej interpretacji można znaleźć w „A Guide to the Rules on Clubs and Balls”.

Aby piłka spełniła wymagania określone w specyfikacji w regułach, musi być konstruowana i produkowana z zamiarem spełnienia tych wymagań.

1. Postanowienia ogólne
Piłka w swojej formie i wykonaniu nie może znacząco odbiegać od tradycyjnej. Użyty materiał i konstrukcja piłki nie mogą być sprzeczne z zamysłem i intencją Reguł.

2. Waga
Waga piłki nie może przekraczać 1,620 uncji (45,93 g).

3. Rozmiar
Średnica piłki nie może być mniejsza niż 1,680 cala (42,67 mm). Wymagania niniejszej specyfikacji będą spełnione, jeżeli piłka pod swym własnym ciężarem przejdzie przez obręcz o średnicy 1,680 cala (42,67 mm) mniej niż 25 razy na 100 prób, przy teście przeprowadzonym w temperaturze 23°C +/- 1°C.

4. Symetria sferyczna
Piłka nie może być zaprojektowana, wyprodukowana lub celowo zmodyfikowana tak, by miała cechy inne, niż piłka o symetrii sferycznej.

5. Prędkość początkowa
Prędkość początkowa piłki nie może przekraczać określonej granicy (test dostępny w dokumentacji) podczas pomiaru na aparaturze zatwierdzonej przez R&A.

6. Standard całkowitej odległości
Łączna odległość lotu i toczenia się piłki, testowana na aparaturze zatwierdzonej przez R&A, nie może przekroczyć odległości określonej w „Overall Distance Standard” dla standardowej całkowitej odległości określonej dla piłek znajdujących się na liście R&A.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG