Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZG 30 maja 2022 r., Hotel Marriott w Warszawie

W dniu 30 maja 2022 r. (poniedziałek) w Sali Balowej Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa (WZD PZG). Zebranie rozpocznie się w planowo w pierwszym terminie o godz. 11.30, a w drugim terminie o godz. 12.00.

Oprócz podsumowania ostatniej kadencji władz PZG, przedmiotem Walnego Zgromadzenia będzie przeprowadzenie wyborów na funkcję Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, jak również obsadzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG na nadchodzącą kadencję 2022-2026.

Kandydatury zgłoszone na funkcję Prezesa Zarządu PZG

rfranczak

Radosław Frańczak
zgłoszony przez Golf Park Józefów – zgłoszenie

CV – LinkedIn
t.wojak

Tomasz Wojak
zgłoszony przez Sobienie Królewskie G&CC – zgłoszenie

CV – LinkedIn

Kandydatury zgłoszone na funkcje Członków Zarządu PZG rekomendowane przez Radosława Frańczaka:

 1. Janusz Sikora zgłoszony przez Mazury G&CC – zgłoszenie
 2. Katarzyna Terej zgłoszona przez Królewski KG w Wilanowie – zgłoszenie
 3. Elżbieta Wolschendorf – Łazowska zgłoszona przez Mazury G&CC – zgłoszenie
 4. Paweł Wyrzykowski zgłoszony przez GP Józefów – zgłoszenie
Kandydatury zgłoszone na funkcje Członków Zarządu PZG rekomendowane przez Tomasza Wojaka:
 1. Agnieszka Bednarczyk zgłoszona przez Mazury G&CC – zgłoszenie
 2. Andrzej Rosłaniec zgłoszony przez Sobienie Królewskie G&CC – zgłoszenie
 Pozostałe kandydatury zgłoszone na funkcje Członków Zarządu PZG:
 1. Marta Rózga-Modrzejewska zgłoszona przez Open GC – zgłoszenie
 2. Jan Paszkowski zgłoszony przez KG Komorów – zgłoszenie
 3. Klaudiusz Ševković zgłoszony przez Business Golf Club – zgłoszenie

Kandydatury zgłoszone na Członków Komisji Rewizyjnej:

 1. Bogusław Bil zgłoszony przez Modry Las GC – zgłoszenie
 2. Gilbert Heith zgłoszony przeze Sand Valley GC – zgłoszenie
 3. Wojciech Marciniak zgłoszony przez First Warsaw G&CC – zgłoszenie
 4. Marek Smolarz zgłoszony przez Elitarny Klub Golfowy – zgłoszenie

Kandydatury zgłoszone na Członków Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej:

 1. Agnieszka Jakubowska zgłoszona przez Space Golf & Friends Club – zgłoszenie
 2. Dariusz Kwiatkowski zgłoszony przez GP Józefów – zgłoszenie
 3. Krzysztof Łazowski zgłoszony przez A&A GC – zgłoszenie
 4. Romuald Łuczak zgłoszony przez Open GC – zgłoszenie
 5. Andrzej Pasierski zgłoszony przez Wrocław GC – zgłoszenie
 6. Henryk Przybylski zgłoszony przez Black Water Links GC – zgłoszenie
 7. Grzegorz Puszkarski zgłoszony przez Pierwszy Lubelski KG – zgłoszenie
 8. Iwona Renz zgłoszona przez Królewski KG w Wilanowie – zgłoszenie
 9. Roman Rewald zgłoszony przez Sobienie Królewskie G&CC – zgłoszenie
 10. Monika Rutkowska zgłoszona przez Wielkopolski KG – zgłoszenie
 11. Krystian Ślązak zgłoszony przez Śląski KG – zgłoszenie

Dokumenty:

Zawiadomienie nr 2 z dnia 16 maja 2022 r.

UWAGA: Materiały na WZD PZG dostępne są w plikach elektronicznych w Koncie Golfisty – w katalogu Dokumenty – Materiały na Walne Zgromadzenie Delegatów PZG w dn. 30 maja 2022 r.

Dalsza treść pod zdjęciem.

grand ballroom classroom 1

Informacje dodatkowe:

Liczba delegatów przysługująca każdemu członkowi PZG, zgodnie z § 15 ust. 5, została określona w Załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia. Wedle cyt. przepisu liczba delegatów członka zwyczajnego jest równa licznie mandatów. Delegat może dysponować wszystkimi głosami przysługującymi członkowi zwyczajnemu Związku. Dopuszczalne jest, aby delegat dysponował głosami tylko jednego członka zwyczajnego Związku. Nie jest dopuszczalne, aby delegat reprezentował lub głosował w imieniu innego członka zwyczajnego Związku.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z §15 pkt. 2 bierne prawo wyborcze przysługuje delegatom członków zwyczajnych i osobom zgłoszonym przez członków zwyczajnych, jako kandydaci do władz Związku. Przy czym, bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie osobom obecnym na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto, we władzach Związku i Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej mogą zasiadać wyłącznie posiadacze ważnych licencji PZG (§13 pkt. 4).  Wobec czego każdy z delegatów powinien dysponować ważną kartą HCP aktywną w klubie, który będzie reprezentował. Kandydaci do władz powinni ponadto spełniać warunki przewidziane w art. 9 pkt. 3-4 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.

Ze względu na przeprowadzenie głosowań na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem systemu elektronicznego prosimy o zgłoszenie nazwisk delegatów wraz z przysługującą im liczbą mandatów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2022 przesyłając wypełniony formularz (Pobierz: TUTAJ) na adres biuro@polski.golf.

Kandydatów do władz PZG na kolejną kadencję należy zgłaszać do PZG najpóźniej do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem wzoru formularza zgłoszeniowego (Pobierz: TUTAJ).

03 1

 

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG