Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwały

UCHWAŁA NR 57/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zasad zwrotu kosztów delegacji i wynagrodzenia sędziów PZG na turniejach PZG

10 maja 2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 57 z dnia 15 grudnia 2021 rUCHWAŁA NR 57/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zasad zwrotu kosztów delegacji i wynagrodzenia sędziów PZG na turniejach PZG Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Zarząd PZG przyjął nowe zasady zwrotu […]

UCHWAŁA NR 56/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia harmonogramu Ladies Golf Tour 2022

10 maja 2022

UCHWAŁA NR 56/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia harmonogramu Ladies Golf Tour 2022 Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Zarząd zatwierdził harmonogram Ladies Golf Tour 2022, zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Harmonogram Ladies Golf Tour na 2022 r. • 26.06.2022 […]

UCHWAŁA NR 55/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia haromonogramu Turniejów Mistrzowskich PZG

10 maja 2022

UCHWAŁA NR 55/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia haromonogramu Turniejów Mistrzowskich PZG Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Zarząd zatwierdził harmonogram Turniejów Mistrzowskich PZG na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Harmonogram Turniejów Mistrzowskich PZG na 2022 r. […]

UCHWAŁA NR 54/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie modyfikacji serwisu internetowego PZG

10 maja 2022

UCHWAŁA NR 54/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie modyfikacji serwisu internetowego PZG Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Zarząd podjął decyzję o zatwierdzeniu budżetu i projektu graficznego oraz funkcjonalnego modyfikacji serwisu internetowego PZG. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes […]

UCHWAŁA NR 53/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania sekcjom juniorskim dofinansowania w ramach NPRJ

10 maja 2022

UCHWAŁA NR 53/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania sekcjom juniorskim dofinansowania w ramach NPRJ Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Podjęto decyzję w sprawie przyznania sekcjom juniorskim dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Juniorów za wyniki osiągnięte w rozgrywkach Klubowego Pucharu Polski […]

UCHWAŁA NR 52/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty kancelarii prawnej dot. opracowania kompleksowej dokumentacji prawnej EAGLE

10 maja 2022

UCHWAŁA NR 52/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty kancelarii prawnej dot. opracowania kompleksowej dokumentacji prawnej EAGLE Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Zarząd PZG zatwierdził ofertę kancelarii prawnej Creativa dot. przeglądu, analizy i sporządzenia kompleksowej dokumentacji prawnej związanej z systemem […]

UCHWAŁA NR 51/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

10 maja 2022

UCHWAŁA NR 51/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie objęcia patronatem turnieju golfowego „III Turniej Golfowy o Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej” organizowanym w dniu 11 listopada 2021 r. przez klub […]

UCHWAŁA NR 50/2021 z dnia 27 października 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

10 maja 2022

UCHWAŁA NR 50/2021 z dnia 27 października 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Zarząd PZG przyznaje patronat PZG II wydaniu „Poznać reguły Podręcznik do nauki reguł gry w golfa” autorstwa Pani Aleksandry Jakubowskiej. Warunkiem przyznania patronatu jest dochowanie przez […]

UCHWAŁA NR 49/2021 z dnia 26 października 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia delegatów PZG na WZD PKOl

10 maja 2022

UCHWAŁA NR 49/2021 z dnia 26 października 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia delegatów PZG na WZD PKOl Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Zarząd PZG zatwierdził wiceprezesa G. Puszkarskiego oraz sekretarza generalnego B. Chełmeckiego jako delegatów na Sprawozdawcze Walnego Zgromadzenie PKOl w dniu 8 listopada 2021 […]

UCHWAŁA NR 48/2021 z dnia 4 października 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

5 maja 2022

UCHWAŁA NR 48/2021 z dnia 4 października 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje: § 1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie objęcia patronatem turnieju golfowego 5 Stars International Golf Cup rozgrywanego w dniach 7-10 grudnia 2021 roku w Belek/Turcja. § 2. Uchwała […]

Partner Strategiczny

Partner Generalny