Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 32/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

1) Na podstawie par. 31 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Golfa, na wniosek Prezesa Zarządu PZG Piotra Mondalskiego, Zarząd jednogłośnie powołał Przewodniczących Komisji:
a) Sportowej – Grzegorza Gawrońskiego
b) Techniczno – Handikapowej – Sławomira Pińskiego
c) Sędziowskiej – Wojciecha Pijanowskiego
d) Wizerunku i Promocji – Andrzeja Strzeleckiego
e) Dyscyplinarno – Regulaminowej – Lecha Gąseckiego

2) Zarząd jednogłośnie zobowiązał Przewodniczących Komisji do przedstawienia w najbliższym czasie składu Komisji do akceptacji przez Zarząd.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG