Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 38/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

1. Zarząd PZG pozytywnie zaopiniował wniosek Binowo Park Golf Club w sprawie dofinansowania wyjazdu drużyny Binowo Park Golf Club do Aten na turniej European Club Cup Trophy w dniach 02-06 listopada 2004.

2. Zarząd PZG zobowiązuje wnioskodawców do przedłożenia sprawozdania z udziału w
European Club Cup Trophy w terminie 14 dni od jej zakończenia oraz wyszczególnienia poniesionych kosztów.

3. Dotacja zostanie przekazana na wskazane przez wnioskodawców konto, w terminie 7 dni od dnia złożenia sprawozdania.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG