Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 39/04 Zarządu Polskiego Związku Golfa

1. Zarząd Polskiego Związku Golfa zatwierdza regulamin działania komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej stanowiącej załącznik do uchwały.

2. Zarząd Polskiego Związku Golfa zatwierdza skład Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej:
a) Przewodniczący Lech Gąsecki
b) Członek Mirosław Łopatto
c) Członek Tadeusz Longin
d) Członek Andrzej Piotrowski
e) Członek Krzysztof Łazowski
f) Członek Stanisław Owczarek

Partner Strategiczny

Partner Generalny