Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

PZG i PGA Polska współpracują na rzecz rozwoju polskiego golfa

W ostatnich dniach została podpisana umowa między PZG a PGA Polska ustalająca warunki współpracy między tymi organizacjami w celu rozwoju golfa w Polsce.

PGA Polska jest organizacją zrzeszającą zawodowych graczy i instruktorów golfa.Polski Związek Golfa widzi w PGA Polska ważnego partnera, bez którego wsparcia nie jest możliwy wzrost liczby miłośników tego sportu. Każdy, kto myśli o rozpoczęciu uprawiania golfa wcześniej czy później, będzie szukał porady u instruktora. Wzrost liczby golfistów jest ściśle powiązany z liczbą osób, które zechcą przejść podstawowy kurs polegający na zapoznaniu się z techniką uderzeń i z regułami gry w golfa.

PGA Polska stworzył jednolite kryteria egzaminacyjne na Zielona Kartę- golfowego prawa jazdy, dokumentu stwierdzającego nabycie przez posiadacza podstawowych umiejętności pozwalających na samodzielną grę na polu. Są one teraz dostępne dla każdego zainteresowanego na stronie internetowej www.pzgolf.pl. Każdy, kto myśli o rozpoczęciu gry w golfa może się zapoznać z wymaganiami dotyczącymi poziomu gry na polu oraz z pytaniami z reguł gry i etykiety i dobrze się przygotować do egzaminu. Trenerzy PGA Polska mają wyłączne prawo egzaminowania na Zieloną Kartę. PZG zlecił też PGA przeprowadzanie kursów instruktorskich golfa. Co roku w naszym kraju otwiera się kilka nowych obiektów golfowych, które potrzebują dobrze wyszkolonych instruktorów golfa.

Obecny sezon stoi pod znakiem rozpoczęcia programu promocji golfa przez PZG – „Teraz Golf”. Program stawia sobie za cel zwiększenie liczby grających w golfa w Polsce. Program ten zaadresowany jest do młodzieży, firm, i wszystkich sympatyków golfa. W ramach tej akcji PZG planuje przeprowadzenie kilkudziesięciu grupowych lekcji golfa w całej Polsce na każdym polu golfowym, które należy do Klubowego Programu Partnerskiego – głównego filaru programu „Teraz Golf”. To razem daje kilkaset takich lekcji w ciągu sezonu 2005. Jego powodzenie będzie możliwe m.in. dzięki dobrej współpracy z trenerami PGA. Sukces całej akcji mierzony liczbą nowych golfistów w dużej mierze zależy od tego czy trenerom PGA uda się zaszczepić bakcyla golfa.

Kolejnym ważnym elementem umowy jest ustalenie, że PGA Polska udzieli pomocy w szkoleniu kadry narodowej amatorów. W tym sezonie szkolenie kadry będzie się odbywało tylko przy udziale trenerów PGA a koordynować je będzie szef Komisji Szkolenia PGA Polska Mike O’Brien.

Umowa jest ważnym fundamentem, na którym będzie można w przyszłości zbudować wiele kolejnych programów i wspólnych przedsięwzięć.

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG