Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 42/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

Zarząd PZG zatwierdził projekt porządku obrad oraz propozycje zmian w Statucie na Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 27 maja 2005r.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG