Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 58/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa

Zarząd PZG upoważnił Skarbnika PZG p. Henryka Przybylskiego do ulokowania nadwyżek finansowych Związku w okresie od listopada 2005r. do końca marca 2006r. w funduszu inwestycyjnym Banku PEKAO S.A. Pioneer – Fundusz Zrównoważony (Polskie Skarbowe Papiery Wartościowe).

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG