Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Kurs sędziowski

W dniach 6-8 kwietnia 2006r. odbędzie się kurs sędziowski dla tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu Reguł Gry w Golfa. Kurs zakończy się egzaminem i wszyscy, którzy do niego przystąpią i uzyskają pozytywny wynik, będą mogli ubiegać się o licencję sędziowską PZG. Chętnych prosimy o zapisywanie się w PZG tel. 22 6305560 fax. 22 6305561
e-mail: pzg@pzgolf.pl

 

Wpisowe w wysokości 650zł obejmuje lunch, obiad, materiały szkoleniowe.
Opłata egzaminacyjna wynosi 300zł i płatna będzie na miejscu, przed przystąpieniem do egzaminu.
Opłatę należy przesłać na konto PZG do dnia 7 lutego 2006r
Konto PZG: V/O Pekao SA, nr rach. 58 1240 1066 1111 0010 0485 8477
Miejsce kursu zostanie podane w dniu 10 lutego 2006r i będzie zależeć od liczby uczestników.

 

Warunki jakie muszą spełniać kandydaci

 

Program kursu:

Piątek, 7 kwietnia

 

[TABLE=10]

 

Sobota, 8 kwietnia

 

[TABLE=11]

 

Niedziela, 9 kwietnia

 

[TABLE=12]

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG