Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 61/05 Zarządu Polskiego Związku Golfa z dnia 07.12.2005

Zarząd Polskiego Związek Golfa poanalizie przebiegu turniejów mistrzowskich PZG w 2005r. oraz na podstawiezebranych opinii uczestników tych turniejów, postanowił dokonać zmian organizacyjno-finansowychw roku 2006r. Zapytanie ofertowe, zawierające precyzyjne wymagania finansoweoraz organizacyjne zostało skierowane do pól, należących do Klubowego ProgramuPartnerskiego. Zaproszenie do udziału w konkursie ofert otrzymało 11 pólgolfowych. W stosunku do zasad obowiązujących w 2005r., najważniejsze zmiany towprowadzenie poniższych warunków minimalnych:

 

Maksymalna cena wynajmu pola wynosi 50% przychodów PZG wyłącznie z opłat turniejowych, lecz nie mniej niż 15 tys. za turniej 2-dniowy, 20 tys. zł za turniej 3-dniowy oraz 24 tys. zł za turniej 4-dniowy.

 

2. Pełna opłata turniejowa brutto wnoszona przez zawodnika (zawierająca 7% podatku VAT) wynosi w zależności od liczby dni turniejowych:

 

[TABLE=13]

 

3. Gracze będący członkami klubu golfowego stowarzyszonego przy polu, na którym odbywa się turniej mają prawo do obniżonej opłaty turniejowej brutto. Nie dotyczy to profesjonalistów.

 

[TABLE=14]

 

4. Maksymalna opłata brutto za grę w dniu treningowym nie może być wyższa niż 100 złotych. Opłaty te są opłatami dodatkowymi, nie są częścią opłaty turniejowej i stanowią w całości samodzielny przychód pola.

 

5. Maksymalna opłata brutto za piłki Driving Range nie może być wyższa niż 10 zł za koszyk piłek dla uczestników i gości turnieju. Opłaty stanowią w całości samodzielny przychód pola.

 

6. Usługi dodatkowe świadczone przez oferenta, płatne oddzielnie przez zawodników wg ich życzenia – oferta pakietu hotelowego dla uczestników turnieju oraz oferta cateringowa: ceny i przykładowe menu w 3 wariantach: zestawy obiadowe dla zawodników, lunch szwedzki stół oraz impreza bankietowa

 

Wpłynęło 7 ważnych ofert. Wszystkie oferty były niemal identyczne tzn. pola przyjęły warunki minimalne narzucone przez PZG. Różnice wystąpiły jedynie w części dotyczącej pakietu hotelowego oraz żywieniowego.

 

Zarząd przeprowadził ocenę nadesłanych propozycji i po dyskusji dokonał wyboru miejsc organizacji turniejów mistrzowskich PZG w 2006r. Szczegóły w tabeli poniżej.

 

Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwałą z dnia 7.XII.2005 przyjął szczegółowy kalendarz i miejsce rozgrywania turniejów z serii mistrzowskiej PZG w sezonie 2006.

 

Harmonogram i miejsca rozgrywania turniejów PZG w 2006

[TABLE=15]

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG