Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Przyrządy pomiarowe na polu

Pojawiły się nowe rozporządzenia dotyczące urządzeń pomiarowych, używanych na polu golfowym. Same Reguły Gry w Golfa, nie zmieniły się i obowiązywać będą do końca 2007 roku. Często jednak (średnio co dwa lata) są modyfikowane. W tym roku sprecyzowano zapis, dotyczący sprzętu pomiarowego.

Pojawiły się nowe rozporządzenia dotyczące urządzeń pomiarowych, używanych na polu golfowym. Same Reguły Gry w Golfa, nie zmieniły się i obowiązywać będą do końca 2007 roku. Często jednak (średnio co dwa lata) są modyfikowane. W tym roku sprecyzowano zapis, dotyczący sprzętu pomiarowego (modyfikacja Reguły 14.3b).

Nadal zabronione jest używanie wszelkich mierników, służących określeniu dokładnej odległości do chorągiewki. Co prawda, możliwa jest modyfikacja tej zasady na konkretnym polu przez Regułę Lokalną. Może ona pozwalać na używanie przyrządów służących stricte do mierzenia odległości, nie zaś do pomiaru siły czy kierunku wiatru itp.

Z tej zasady wynikają kolejne, między innymi fakt, iż używanie wózków golfowych, w których wmontowane jest urządzenie do pomiaru odległości jest zabronione, chyba, że Reguła Lokalna mówi inaczej. Kompas, dzięki któremu można zmierzyć kierunek pochylenia trawy, również jest niedozwolony.

Natomiast publikacje, także te, w formie elektronicznej, które przedstawiają (ale nie mierzą, ani nie kalkulują) odległości pomiędzy wybranymi punktami, są dopuszczalne w użyciu.

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG