Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zmiana klubu, aktualizacja HCP oraz klasy sportowe w golfie

W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął kilka ważnych uchwał, między innymi dotyczącą zmiany barw klubowych. Ponadto, po zapoznaniu się z wymogami Ministerstwa Sportu, Zarząd PZG ustanowił klasy sportowe w golfie na rok 2006 oraz podjął uchwałę dotyczącą aktualizacji HCP.

24 lutego br. Zarząd Polskiego Związku Golfa podjął uchwałę dotyczącą zmiany barw klubowych, zgodnie z którą przyjęty regulamin nakłada na kluby golfowe, zrzeszone w PZG, obowiązek – do 15 marca każdego roku – przedstawienia listy swych członków w PZG. Lista ta ostatecznie potwierdza przynależność członków do danego klubu jako swojego klubu macierzystego.

Każdy członek klubu, pragnący zmienić swój klub macierzysty w okresie od 15 marca do końca danego roku kalendarzowego, musi pisemnie powiadomić o tej decyzji swój dotychczasowy klub macierzysty i nowy klub macierzysty. Po otrzymaniu takiej informacji od zainteresowanego, obydwa kluby niezwłocznie przekazują ją do Polskiego Związku Golfa, który aktualizuje bazę danych klubowych i wydaje członkowi nową kartę HCP.

Zmiana klubu macierzystego po 15 marca danego roku wyklucza możliwość reprezentowania przez zawodnika nowego klubu macierzystego w rozgrywkach drużynowych PZG do końca danego roku kalendarzowego.

29 marca br. Zarząd PZG podjął następującą uchwałę dotyczącą aktualizacji HCP.

Aktualizacja HCP jest obowiązkiem posiadacza HCP oraz Komisji Handikapowej w jego klubie macierzystym, która ma obowiązek systematycznego uaktualniania danych handikapowych w Centralnej Bazie Handikapowej PZG.

Wyniki uzyskane podczas rund EDS mogą służyć jedynie w celu obniżania HCP.

Do dnia 15 marca każdego roku, Komitet Handikapowy klubu zrzeszonego w PZG ma obowiązek przeprowadzenia aktualizacji HCP wszystkich członków zrzeszonych w klubie i przekazania tych danych do Centralnej Bazy Handikapowej.

Ponadto Zarząd PZG, po zapoznaniu się z wymogami Ministerstwa Sportu, ustanowił następujące klasy sportowe w golfie na rok 2006:

1. klasa Mistrzowska (M) – gracze zrzeszeni w PZG z dokładnym HCP do 2,0
2. klasa I – gracze zrzeszeni w PZG z dokładnym HCP od 2,1 do 6,0
3. klasa II – gracze zrzeszeni w PZG z dokładnym HCP od 6,1 do 9,0
4. klasa III – gracze zrzeszeni w PZG z dokładnym HCP od 9,1 do 12,0.

Polski Związek Golfa nie przewiduje stworzenia klasy Mistrzowskiej Międzynarodowej (MM) w roku 2006.

Wszystkie uchwały podjęte przez Zarząd Polskiego Związku Golfa od sierpnia 2004 roku dostępne są dla golfistów zrzeszonych w PZG na naszej stronie w dziale „Tylko dla członków”.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG