Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zbyt wolna gra i niesportowe zachowanie – nowelizacja regulaminu TUI Turniejów Mistrzowskich PZG

W trakcie turnieju SAP Puchar Polski z powodu wolnej gry niektórych zawodników, czas gry wydłużył się do ponad sześciu godzin. Dla większości grających zbyt wolne tempo gry, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych, ma bardzo negatywny wpływ na osiągane wyniki. Dodatkowo w trakcie turnieju SAP Puchar Polski kilku zawodników nie pojawiło się na starcie, nie ukończyło rundy lub nie oddało karty wyników. Jest to zachowanie zarówno niesportowe jak i nieeleganckie w stosunku do innych graczy oraz tych, którzy nie wzięli udziału w turnieju z powodu ograniczonej liczby miejsc. W związku z tym PZG postanowił wprowadzić nowe zapisy w regulaminie turniejów PZG.

 

W trakcie turnieju SAP Puchar Polski z powodu wolnej gry niektórych zawodników, czas gry wydłużył się do ponad sześciu godzin. Reguły dotyczące tempa gry mają taką samą wagę jak wszystkie inne reguły gry w golfa. Dla większości grających zbyt wolne tempo gry, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych, ma bardzo negatywny wpływ na osiągane wyniki. W związku z tym PZG postanowił wprowadzić nowy zapis w regulaminie turniejów PZG, wprowadzający następujące zasady karania za wolną grę:

 

Każda grupa ma obowiązek przestrzegania wyznaczonego czasu gry i zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu, zgodnie z otrzymaną na starcie tabelą czasu gry. Osoby grające w tej samej grupie powinny zwrócić uwagę zawodnikowi, którego tempo gry opóźnia grupę. Jeżeli tempo gry danego zawodnika w dalszym ciągu powoduje opóźnienie całej grupy to osoby grające w tej grupie powinny zgłosić ten fakt sędziemu zawodów. Zawodnik będący powodem opóźnienia grupy o cały dołek w stosunku do grupy poprzedzającej, otrzyma dwa punkty karne. Jeżeli tempo gry danego zawodnika będzie w dalszym ciągu powodowało opóźnienie całej grupy o więcej niż jeden dołek w stosunku do wyznaczonego czasu gry, zawodnik ten zostanie zdyskwalifikowany.

 

W sytuacji gdy zawodnicy w danej grupie nie są w stanie zidentyfikować winnego lub winnych wolnego tempa gry i grupa ta jest opóźniona o ponad jeden dołek w stosunku do grupy poprzedzającej, wszyscy zawodnicy w tej grupie otrzymają dwa punkty karne. Jeżeli opóźnienie całej grupy przekroczy o ponad jeden dołek wyznaczony czas zostanie zdyskwalifikowana cała grupa.

 

Dodatkowo w trakcie turnieju SAP Puchar Polski kilku zawodników nie pojawiło się na starcie, nie ukończyło rundy lub nie oddało karty wyników. Jest to zachowanie zarówno niesportowe jak i nieeleganckie w stosunku do innych graczy oraz tych, którzy nie wzięli udziału w turnieju z powodu ograniczonej liczby miejsc. W związku z tym PZG postanowiło wprowadzić nowy zapis w regulaminie turniejów PZG wprowadzający karę dyskwalifikacji na dwa kolejne turnieje dla zawodników, którzy bez ważnej przyczyny nie pojawią się na starcie, nie ukończą rundy lub nie oddadzą karty wyników.

 

Nowelizacja regulaminu obowiązuje od Accenture Mistrzostw Polski Mid-Amatorów i Seniorów i dotyczy wszystkich kolejnych TUI Turniejów Mistrzowskich PZG w 2006 roku.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG