Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 14/06 Zarządu PZG podjęta drogą elektroniczną

Regulamin zmiany barw klubowych 1. Do 15 marca każdego roku kluby golfowe zrzeszone w Polskim Związku Golfa mają obowiązek potwierdzenia listy swych członków w PZG. Lista ta potwierdza przynależność członków do danego klubu jako swojego klubu macierzystego. 2. Każdy członek klubu, pragnący zmienić swój klub macierzysty w okresie od 15 marca do końca danego roku kalendarzowego, musi pisemnie powiadomić o tej decyzji swój dotychczasowy klub macierzysty i nowy klub macierzysty. 3. Po otrzymaniu takiej informacji od zainteresowanego, obydwa kluby niezwłocznie przekazują ją do Polskiego Związku Golfa, który aktualizuje bazę danych klubowych i wydaje członkowi nową kartę HCP. 4. Zmiana klubu macierzystego po 15 marca danego roku wyklucza możliwość reprezentowania przez zawodnika nowego klubu macierzystego w rozgrywkach drużynowych PZG do końca danego roku kalendarzowego.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG