Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 17/06 Zarządu Polskiego Związku Golfa

Zarząd PZG podjął następującą uchwałę dotyczącą aktualizacji HCP. 1. Aktualizacja HCP jest obowiązkiem posiadacza HCP oraz Komisji Handikapowej w jego klubie macierzystym, która ma obowiązek systematycznego uaktualniania danych handikapowych w Centralnej Bazie Handikapowej PZG. 2. Wyniki uzyskane podczas rund EDS mogą służyć jedynie w celu obniżania HCP. 3. Do dnia 15 marca każdego roku, Komitet Handikapowy klubu zrzeszonego w PZG ma obowiązek przeprowadzenia aktualizacji HCP wszystkich członków zrzeszonych w klubie i przekazania tych danych do Centralnej Bazy Handikapowej.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG