Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 20/06 Zarządu PZG podjęta drogą elektroniczną

Zarząd PZG zatwierdził projekt porządku obrad oraz propozycje zmian w Statucie PZG, Ordynacji Wyborczej oraz Regulaminie Zarządu, które zostaną przedstawione w imieniu zarządu na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 30 maja 2006 r.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG