Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Eliminacja nieprawidłowości regulaminowych

W związku z różnymi sprawami o charakterze dyscyplinarnym dotyczacymi zawodników – członków PZG, ujawnionymi ostatnio m.in. przy okazji turnieju Pro-Am w Amber Baltic Golf Club w Kołczewie, Polski Związek Golfa przypomina o niektórych obowiązkach zawodników oraz informuje o działaniach, które będą podejmowane z całą stanowczością w celu wyeliminowania nieprawidłowości regulaminowych w polskim golfie.

 

1. Gra z niewłaściwego handicapu

 

Zgodnie z regułami zawartymi w Systemie Handicapowym EGA, zawodnik odpowiada za aktualizację swojego handicapu. Dotyczy to każdej sytuacji w której zawodnik rozegrał rundę z wynikiem lepszym niż 36 punktów STB i posiada udokumentowaną wypełnioną kartę wyników z podpisem markera i gracza. W żadnym wypadku za zmianę handicapu nie odpowiada ani system handicapowy PZG ani organizator turnieju. Zawodnik jest odpowiedzialny za dopilnowanie poprawnego policzenia ilości punktów STB po zawodach i dopilnowanie by zmiana handicapu nastąpiła. Zmianę i weryfikację handicapu zawodnika wykonuje komisja handicapowa macierzystego klubu gracza i ona ma obowiązek jego zmiany na wniosek zawodnika w oparciu o jego potwierdzony wynik.

 

Za pomocą systemu handicapowego PZG komitety turniejowe POWINNY wprowadzać zmiany niezwłocznie po zakończeniu turnieju. Jednak, jeżeli to nie ma miejsca, zawodnik JEST ZOBOWIˇZANY sam zadbać o to, by dokonane zostały odpowiednie zmiany w jego dokładnym handicapie EGA i wpisać go na karcie następnego turnieju (rundy kwalifikacyjnej) przy swoim nazwisku nawet jeżeli zmiana do systemu nie została wprowadzona. Jeżeli zawodnik tego nie zrobi odpowiada za grę z nieodpowiedniego handicapu zgodnie z regułami gry w golfa 6-2a, 6-2b oraz podlega postępowaniu wyjaśniającemu prowadzonemu przez komitet zawodów lub PZG.

 

Przypominany również, iż rundy towarzyskie (nie turniejowe) NIE MOGˇ być uwzględniane przy podwyższaniu handicapu gracza. Odstępstwem od tej reguły jest jedynie aktualizacja handicapu z powodu jego przedawnienia o ponad 90 dni.

 

Reguły i obowiązki gracza dotyczące handicapu zawarte są w:
– System Handicapowy EGA (dostępny na naszej stronie w dziale Baza handikapowa)
– Reguły gry w golfa przyjęte przez R&A Rules Limited (Reg. 6-2a, 6-2b)
– Uchwała nr 17/06 Zarządu Polskiego Związku Golfa (dostępna na naszej stronie w dziale Tylko dla członków)

 

2. Decyzje komitetu zawodów oraz sędziego głównego

 

Polski Związek Golfa nie może podważać decyzji sędziego głównego podjętych podczas zawodów oraz decyzji podjętych przez komitet zawodów. Jednocześnie informujemy, iż każdemu zawodnikowi, który nie zgadza się z decyzją sędziego lub komitetu w jego sprawie przysługuje odwołanie, którym Zarząd PZG zajmie się we współpracy z odpowiednią komisją zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Golfa.

 

3. Łamanie przepisów R&A dotyczące golfistów amatorów, przepisów gry w golfa oraz etykiety golfowej

 

Polski Związek Golfa z całą stanowczością będzie reagował na sytuacje niezgodne z przepisami gry w golfa amatorskiego dotyczące postępowania zawodników podczas trwania zawodów oraz decydował o ewentualnych karach za łamanie przepisów gry i zachowanie niezgodne z etykieta golfową w ww. przypadkach zgodnie z §12 i §34 Statutu Polskiego Związku Golfa.

 

Kwestie zawarte w punkcie 2 i 3 regulują:
– Reguły gry w golfa przyjęte przez R&A Rules Limited (Reg. 34-2, 34-3)
– Statut Polskiego Związku Golfa
– Regulamin Zarządu Polskiego Związku Golfa
– Regulamin komisji sędziowskiej
– Regulamin komisji dyscyplinarno –regulaminowej

 

Statut i regulaminy dostępne są na naszej stronie w dziale Polski Związek Golfa.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG