Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

900 NOWYCH golfistów ! – podsumowanie Programów Promocyjnych PZG 2006

W sezonie 2006 liczba nowych golfistów zwiększyła się o blisko dziewięćset ! Tyle osób zdało egzaminy na Zieloną Kartę, z czego ponad 800 zdało egzaminy w ramach prowadzonych na polach partnerskich programów promocyjnych PZG. To o prawie cztery razy więcej osób niż w ubiegłym roku. Zwiększyła się również liczba uczestników programów szkoleniowych i imprez prowadzonych w ramach SAP Klub Zielonej Karty, Accenture Program Młodzieżowy oraz HP Corporate Challenge.

Głównym celem tegorocznego programu „Teraz Golf” było zwiększenie liczby aktywnych golfistów, czyli tzw. zielono kartowiczów. Zarząd Polskiego Związku Golfa w 2006 roku przeznaczył na ten cel 200 tysięcy złotych, jako dofinansowanie do szkolenia początkujących graczy i prowadzenia egzaminów na Zielone Karty. Suma ta pozwalała na pozyskanie ponad 1300 nowych golfistów. Ostatecznie kluby wykorzystały około 125 tysięcy złotych, co pozwoliło przyciągnąć do golfa 889 świeżych graczy (w tym 9 wznowień Zielonej Karty).

Najbardziej aktywnym i najskuteczniejszym klubem w Polsce – pod względem „wciągania” nowych osób do naszego sportu – okazał się klub ze Szczecina, czyli Binowo Park Golf Club. Choć to wcale nie tam – w ramach Accenture Programu Młodzieżowego i SAP Klubu Zielonej Karty – przeprowadzono najwięcej bezpłatnych klinik golfa, to jednak właśnie tam najwięcej osób zdecydowało się uzyskać pierwsze golfowe prawo jazdy – egzamin na Zieloną Kartę zdała rekordowa liczba – 215 osób. Ten wynik zbliżony jest do tego, który w ubiegłym roku uzyskały wszystkie pola razem wzięte.

Najlepszy wynik w pozyskiwaniu nowych golfistów osiągnął klub ze Szczecina – Binowo Park Golf Club. Pole to wydało 215 Zielonych Kart, w tym 72 graczom poniżej 23. roku życia. To oznacza, że co trzecia tam szkolona – w ramach programu „Teraz Golf” – osoba decydowała się ubiegać o Zieloną Kartę i doskonalić grę w kolejnych sezonach. Takiego wyniku nie powtórzył żaden inny klub w Polsce, choć na liście są jeszcze dwa, które przekroczyły magiczną liczbę 100 nowo pozyskanych zielono kartowiczów. Należą do nich: Tokary Golf Club – 169 Zielonych Kart oraz ponownie Toya Golf & CC – 131. Najwięcej, bo ponad połowę z 70 nowych Kart HCP wydano w Mazury Golf & CC – 38. Ponadto, 17 osób zdecydowało się przystąpić do City Golf Wrocław oraz 15 do First Wrocław Golf Club.

W sumie w Klubach Partnerskich PZG egzaminy pomyślnie zdało 827 osób. Jeśli dodamy do tego 53-ech tegorocznych zielono kartowiczów, którzy szkolili się i karty zdobyli na pozostałych polach, otrzymujemy rekordową liczbę – 880 nowych golfistów.

[TABLE=71]

O sukcesie programu PZG świadczą także liczby, mówiące o tym ile osób po raz pierwszy postanowiło wypróbować swoich sił w golfie na jednym z szesnastu pól partnerskich PZG, gdzie w niedziele (a w niektórych przypadkach także i w inne dni) prowadzone były bezpłatne kliniki golfa dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W sumie w sezonie 2006 (od kwietnia do końca października) odbyło się 320 takich spotkań, w których pod okiem zawodowych trenerów szkoliło się ponad 5500 nowych golfistów. Ponadto imprezy dla firm w ramach HP Corporate Challenge zgromadziły kolejne 2900 osób, które miały szansę spróbować gry w golfa.

Zdecydowanie najwięcej klinik odbyło się na podwrocławskim polu Toya Golf & Country Club Wrocław – aż 47. W ciągu tych kilku miesięcy pole odwiedziło 660 osób, które zdecydowały się trenować lub przynajmniej zobaczyć czym jest golf. Mimo największej liczby „szkółek”, to wcale nie Toya przyciągnęła najwięcej nowych graczy. Niedoścignionym wzorem dla innych klubów partnerskich w sezonie 2006 pozostaje Amber Baltic Golf Club. Podczas 24 klinik jakie odbyły się ta tym polu, lekcje nauki gry w golfa w ramach programów Accenture i SAP pobierało blisko 780 osób. Dalej znalazły się: Binowo Park Golf Club, który w trakcie 23 klinik przeszkolił 704 osoby, jednego gracza mniej na swoje pole przyciągnął Łukęcin Golf & Relax (19 klinik). Wyróżnić tu należy także Mazury Golf & Country Club – 591 osób podczas 27 klinik oraz Tokary Golf Club – 485 osób uczestniczących w 23 klinikach golfa.

Jeżeli chodzi o liczbę zorganizowanych imprez firmowych w ramach trzeciego programu „Teraz Golf”, czyli HP Corporate Challenge, to tu prym wiodły dwa kluby: Binowo Park Golf Club oraz Toya Golf & Country Club Wrocław. Oba mają na swoim koncie ponad 10 takich spotkań. W sumie na 12 polach partnerskich PZG odbyły się 72 spotkania HP Corporate Challenge.

W sumie w  320 klinikach, które odbywały się w ramach programów promocyjnych wzięło udział łącznie 5 539 osób (4 230 osób w sezonie 2005). Efektywność tych programów mierzona jako procent zdanych egzaminów na Zieloną Kartę w stosunku do liczby osób, uczestników klinik wyniosła więc 14,4% (5% w sezonie 2005).

Łącznie, w sezonie 2006 w 394 klinikach i konkursach „HP Najbliżej do celu”, które odbywały się w ramach programów promocyjnych łącznie udział wzięły 8 422 osoby (5 564 osoby w sezonie 2005).

Najwięcej uczestników konkursów zgromadził Binowo Park – 1343. W Łukęcin Golf & Relax – 377 oraz KG Toya – 319. Natomiast w Amber Baltic Golf Club – 189 osób, powyżej stu uczestników: Golf Club Bytkowo – 136 oraz Kraków Valley Golf & CC – 114.

 


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG