Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Sędziowie PZG 2007

W ostatni czwartek (7 grudnia 2006r.) w siedzibie PZG odbyło się spotkanie sędziów golfowych z władzami Związku. Prezes Polskiego Związku Golfa, Piotr Mondalski wręczył arbitrom legitymacje i certyfikaty sędziowskie. W sezonie 2007 PZG będzie miał do dyspozycji ponad 20 sędziów, w tym 3 sędziów klasy międzynarodowej oraz 4 klasy I.

Na spotkaniu obecnych było blisko 20 sędziów, Wiceprezes PZG ds. sędziowskich i dyscyplinarnych – Rafał Podkański oraz przewodniczący Komisji Sędziowskiej PZG – Kazimierz Zadrożny, który zapoznał sędziów z podstawowymi kierunkami działania Komisji w sezonie 2007.

Pierwszy z nich to budowa sprawnego systemu szkolenia sędziów, podnoszenia i weryfikacji ich kwalifikacji. Już w lutym dwóch wydelegowanych przez PZG sędziów odbędzie kurs i przystąpi do egzaminu R&A w St. Andrews. Pozostali – obecni i przyszli sędziowie – będą mieli okazję wzięcia udziału w krajowym kursie sędziowskim (dla wszystkich golfistów) w kwietniu lub maju przyszłego roku. Trzydniowy kurs składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej, a zakończy się testowym egzaminem teoretycznym. Absolwenci kursu, którzy przystąpią do egzaminu i uzyskają pozytywny wynik, będą mogli ubiegać się o licencję sędziowską PZG.

Arbiter, aby nie utracić uprawnień, każdego roku musi sędziować przynajmniej w dwóch turniejach. W tym czasie Komisja Sędziowska PZG ma natomiast możliwość przyznawania nowych licencji, ale także – w przypadkach rażących błędów – unieważniania lub zawieszania uprawnień sędziego.

Komisja sędziowska PZG proponuje, by sędziowie tworzyli w strukturach swoich Klubów macierzystych Klubowe Zespoły Sędziowskie. Do ich zadań m. in. należałoby prowadzenie spotkań szkoleniowych dla osób przygotowujących się do egzaminu na Zieloną Kartę. Program działania Klubowych Zespołów Sędziowskich zakłada również szkolenie czynnych golfistów w zakresie etykiety i reguł gry w golfa.

Powołanie zespołów sędziowskich do obsługi turniejów mistrzowskich PZG ma m. in. na celu sprawny i bezkonfliktowy przebieg zawodów, poprawę płynności i tempa gry oraz zmniejszenie napięć powstających podczas sportowej rywalizacji a biorących się z różnej interpretacji reguł gry.

Spotkanie zakończyło się uroczystym wręczeniem legitymacji i certyfikatów sędziowskich.
Uprawnienia Sędziego Międzynarodowego posiadają: Włodzimierz Kronenberger, Jerzy Czaplejewicz oraz Michał Kurczuk. Sędziowie klasy I to: Wojciech Pijanowski, Michał Cesarz, Ryszard Rewako i Jacek Godek. Pozostałych 17 arbitrów to sędziowie klasy II, wśród nich są aż 4 panie. Wszyscy ci sędziowie uprawnieni są do sędziowania w turniejach mistrzowskich PZG 2007.

[TABLE=73]


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG