Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Posiedzenie Zarządu PZG – 11 stycznia 2007 r.

W czwartek, 11 stycznia 2007, podczas pierwszego posiedzenia Zarządu PZG w nowym roku, władze Polskiego Związku Golfa omówiły sprawę organizacji cyklu turniejów juniorskich, przyznawania klubom licencji sportowych a także zaakceptowały Sprawozdanie Komisji Sportowej PZG za rok 2006.

 

Na pierwszym tegorocznym posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Golfa omawiana była kwestia organizacji serii turniejów juniorskich PZGolf Junior Golf Tour (8 turniejów 1 – dniowych i 1 turniej 2-dniowy), mających na celu popularyzację golfa jako sportu wyczynowego wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowy harmonogram i regulamin tych turniejów wkrótce zostanie opublikowany na naszej stronie.

 

Zarząd dyskutował także sprawę przyznawania licencji sportowych klubom (zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym). Projekt przyznawania takich licencji został przesłany do Departamentu Prawno – Kontrolnego Ministerstwa Sportu. Po akceptacji DPK MS zostanie opracowany ostateczny regulamin przyznawania takich licencji przez PZG i również opublikowany na stronie.

 

Ponadto, Zarząd zaakceptował uchwałą Raport Komisji Sportowej za rok 2006 (raport dostępny jest w dziale ‘Komunikaty’).

 

Podczas spotkania omówione zostały też zmiany w systemie handicapowym EGA na rok 2007, dotyczące graczy amatorów zrzeszonych w PZG. Ostateczną decyzję w tej sprawie Zarząd PZG podejmie po konsultacjach z klubami.

 

Zarząd podjął również uchwały w sprawie przyjęcia klubu Modry Las Golf Club w poczet członków PZG oraz nominacji nowego Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej. Uchwały zamieszczono w zakładce „tylko dla członków”.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG