Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Posiedzenie Zarządu PZG – 25 stycznia 2007 r.

W czwartek 25 stycznia, podczas drugiego spotkania Zarządu PZG w tym roku, omówione zostały szczegóły dotyczące Raportu Rocznego – informatora PZG, programu szkolenia kadry juniorów oraz harmonogramu obozów dla najmłodszych graczy a także zasady przyznawania licencji sportowych klubom i stypendia dla kadry juniorów.

 

Zarząd przyjął uchwały dotyczące cyklicznego sporządzania raportu rocznego zawierającego podstawowe informacje o działalności PZG w roku poprzednim, jak również programu szkolenia kadry w 2007 roku oraz harmonogramu zgrupowań szkoleniowych i turniejów obowiązkowych dla kadry juniorów.

 

W związku z otrzymaniem wytycznych z Departamentu Prawno-Kontrolnego Ministerstwa Sportu przygotowana została ostateczna wersja regulaminu przyznawania klubom licencji sportowych i w tej sprawie także podjęto uchwałę.

 

Wszystkie uchwały są do wglądu w zakładce „Tylko dla członków „.

 

Innymi omawianymi sprawami były stypendia sportowe dla członków kadry narodowej juniorów, program związany z promowaniem golfa i wiedzy o golfie wśród polskich dziennikarzy i innych przedstawicieli mediów oraz prowizorium budżetowe PZG na rok 2007.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG