Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Sprawozdanie Komisji Sportowej PZG

Zarząd Polskiego Związku Golfa zatwierdził Sprawozdanie Komisji Sportowej PZG za rok 2006, w którym podsumowano organizację ośmiu turniejów mistrzowskich PZG, występy reprezentantów Polski w zawodach międzynarodowych oraz program szkolenia kadry juniorów.

 

W przygotowanym przez Komisję Sportową PZG raporcie oceniono organizację turniejów mistrzowskich PZG, podkreślając, że mimo, iż Związek w sezonie 2006 zdecydował się zmniejszyć liczbę turniejów do ośmiu (w 2005 roku było ich 10), w zawodach wzięło udział więcej graczy niż rok wcześniej. Ponadto, turnieje przyniosły PZG zysk w wysokości 61.940 złotych. Stało się tak, mimo, iż na początku sezonu 2006 zarząd PZG postanowił obniżyć opłaty turniejowe. Było to możliwe przede wszystkim dzięki obniżeniu opłat za korzystanie z pól golfowych, zmniejszeniu niektórych kosztów oraz pozyskaniu przez agencję Smart Marketing Solutions w 2006 roku ponad dwukrotnie wyższej kwoty sponsorskiej niż w roku 2005.

 

W Sprawozdaniu podsumowano także Program Szkolenia kadry juniorów, na który PZG przeznaczył blisko 150 tysięcy złotych. Obejmował on cykl 6 obozów treningowych oraz umożliwiał udział młodych reprezentantów Polski w zagranicznych i krajowych zawodach międzynarodowych.

 

W podsumowaniu występów kadry PZG w turniejach zagranicznych Komisja Sportowa zwraca uwagę na fakt, iż wyniki osiągane przez reprezentantów odzwierciedlają niski poziom rozwoju golfa jako dyscypliny sportowej, wynikający z krótkiej historii tego sportu w Polsce. „Na obecnym etapie rozwoju golfa zasadniczym problemem jest niewielka liczba juniorów i juniorek uprawiających golfa jako sport wyczynowy. Wynika to zarówno z braku tradycji gry w golfa jak i ogromnej bariery wejścia w ten sport na poziomie klubu” – napisano w raporcie.

 

PZG zapewnia, że w tym roku będzie kontynuować kroki mające na celu zarówno zachęcenie klubów do podjęcia wysiłku szkolenia juniorów, jak i zachęcenie wybijających się juniorów do uprawiania golfa jako sportu wyczynowego.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG