Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Licencje Klubów Sportowych

Zarząd PZG uchwalił zasady przyznawania licencji klubów sportowych. Podstawową korzyścią z uzyskania przez klub golfowy takiej licencji jest możliwość korzystania z ulg oraz udogodnień przewidzianych w ustawach podatkowych i innych aktach prawnych.

 

Zarząd PZG, po konsultacjach z Ministerstwem Sportu, uchwalił zasady przyznawania licencji klubów sportowych. Regulamin powstał na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298 z póź. zm) oraz § 29 pkt. 8 Statutu Związku. O licencję mogą występować kluby golfowe stowarzyszone w PZG, które uczestniczą bądź zamierzają uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez PZG na zasadach określonych w regulaminie. Podstawową korzyścią z uzyskania przez klub golfowy licencji klubu sportowego jest możliwość korzystania z ulg oraz udogodnień przewidzianych w już obowiązujących oraz przyszłych ustawach podatkowych i innych aktach prawnych.

 

Przeczytaj „licencje_dla_klubow_sportowych_pzg.pdf

 

Na stałe dokument, w formie pliku pdf, znajduje się w zakładce „Polski Związek Golfa”, w dziale 'Dokumenty’.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG