Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Posiedzenie Zarządu PZG – 7 lutego 2007 r.

W środę 7 lutego, podczas trzeciego spotkania Zarządu PZG w tym roku, przeprowadzono ocenę współpracy PZG z polami golfowymi – członkami Klubowego Programu Partnerskiego oraz przedstawiono propozycje zmian w regulaminach turniejów mistrzowskich PZG. Zarząd przyjął też uchwałę dotyczącą zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.

 

Stwierdzono, że część pól partnerskich wykazuje bardzo niewielkie zainteresowanie prowadzeniem programów promocji golfa. Prezes przedstawił prowizorium budżetowe na 2007 oraz stan zaawansowania rozmów z potencjalnymi sponsorami – partnerami Związku na 2007 rok. Na spotkaniu przedstawione zostały propozycje zmian w regulaminach turniejów mistrzowskich PZG, w tym zasady przeprowadzenia Mistrzostw Polski Matchplay oraz Klubowych Mistrzostw Polski, w związku z ich wydłużeniem do 4 dni turniejowych. Proponowane zmiany zostaną zatwierdzone na następnym spotkaniu zarządu.

 

Zarząd przyjął uchwałę dotyczącą zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 28 marca br. w Warszawie. Spotkanie delegatów PZG odbędzie się w Centrum Olimpijskim. Uchwała została zamieszczona w zakładce „Tylko dla członków „.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG