Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Posiedzenie Zarządu PZG – 15 marca 2007 r.

W czwartek 15 marca 2007 r., podczas czwartego posiedzenia Zarządu w tym roku, władze Polskiego Związku Golfa omówiły m.in. wniosek o przyjęcie nowego stowarzyszenia w poczet członków PZG, wniosek Binowo Park Golf Club o nadanie patronatu PZG turniejom organizowanym przez klub, ostateczny kształt regulaminów Turniejów Mistrzowskich PZG w 2007 oraz zmianę terminu kursu sędziowskiego.

Po zapoznaniu się z dokumentami przesłanymi przez Gliwicki Klub Golfowy, Zarząd PZG postanowił przyjąć ww. klub w poczet członków PZG po uregulowaniu wszystkich związanych z tym formalności.

Zarząd PZG pozytywnie rozpatrzył również pismo otrzymane od klubu Binowo Park GC, dotyczące objęcia przez PZG patronatu nad turniejami Polish Golfers Championship 2007 oraz Mistrzostwami Par 2007.

W związku z niewielkim zainteresowaniem kursem sędziowskim planowanym na wiosnę 2007 r., Zarząd PZG postanowił przenieść termin kursu na jesień 2007 r. Szczegóły dotyczące nowego terminu zostaną opublikowane w późniejszym czasie na stronie PZG.

Na wniosek Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej, zarząd podjął uchwałę odnośnie uzupełnienia jej Regulaminu (Pkt. 13 przyjmuje brzmienie: Od decyzji Zarządu Polskiego Związku Golfa orzekającej karę wymienioną w paragrafie 34 pkt. 2 ppkt. c) i d) Statutu PZG służy odwołanie do Trybunału Arbitrażowego do Sprawa Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.) oraz omówił protokół Komisji Rewizyjnej skierowany do delegatów na zbliżające się Walne Zgromadzenie Delegatów.

Ponadto, zarząd przedyskutował kwestie techniczne dotyczące przygotowań do turniejów mistrzowskich PZG oraz zaakceptował ostateczne wersje regulaminów tych turniejów.

Następne spotkanie zarządu odbędzie się w kwietniu.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG