Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

System Handicapowy EGA 2007

Europejska Federacja Golfa (EGA) wprowadziła zmiany w Systemie Handicapowym na 2007 rok. W dalszej części przedstawiamy główne zmiany, które dotyczą graczy amatorów zrzeszonych w PZG. Zaznaczamy jednocześnie, iż są to zmiany rekomendowane przez Europejską Federację Golfa do wprowadzenia, jednak ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie PZG po konsultacjach. Pełny dokument zatytułowany „system_handikapowy_ega.pdf” znajduje się w zakładce Baza Handikapowa PZG.

1. Zmiana handicapów po rozegraniu 9 dołków na polach 18-dołkowych

PZG może zadecydować o tym, że Rundy Kwalifikacyjne rozegrane na dziewięciu dołkach mogą być uważane za wystarczające do celów handicapowych i w konsekwencji, wyniki mogą być uważane za Wyniki Kwalifikacyjne. Pole 9-dołkowe musi mieć przeprowadzoną pełną Klasyfikację Pola i Klasyfikację Slope wydane przez PZG, natomiast pole 18-dołkowe musi mieć oddzielne Klasyfikacje Pola i Klasyfikacja Slope dla pierwszej i drugiej dziewiątki 18-dołkowego pola golfowego.

 

Tylko gracze z Handicapem Dokładnym w Kategoriach Handicapowych od 3 do 5 mogą zdawać wyniki z 9 dołków do celów handicapowych. Jednakże PZG może ograniczyć Kategorie Handicapowe do 4 i 5, lub tylko 5.

 

Gracz może zdać Wynik Kwalifikacyjny z 9 dołków po rozegraniu tylko rundy 9 dołków. Wynik ten NIE może być częścią wyniku z 18 dołków.

 

Dla wyników 9-dołkowych zastosowanie mają następujące strefy buforowe:

[TABLE=19]

EGA zdecydowanie nakłania Związki Narodowe do przyjęcia Wyników Dnia zdobytych na 9 lub 18 dołkach, jako wyników dodatkowych do celów handicapowych.

(szczegóły w tekście jednolitym 17.2).

2. Rozegranie mniej niż 4 rund kwalifikacyjnych w roku – skutki handicapowe

Handicap Dokładny oparty tylko na najwyżej trzech (3) Wynikach Kwalifikacyjnych złożonych podczas minionego roku kalendarzowego, jest oparty na niewystarczających danych, nie może być odpowiednio zweryfikowany i staje się nieaktywny.

„Nieaktywny” Handicap Dokładny – wg uznania Klubu Macierzystego, innego Klubu Zrzeszonego lub PZG – NIE może być przyjmowany do gry w Turniejach Kwalifikacyjnych wymagających Handicapów EGA, lecz może być używany w grze towarzyskiej.

Nieaktywny Handicap Dokładny zostanie ponownie zaktywizowany do gry turniejowej i utrzymywany zgodnie z założeniami systemu HCP EGA, jak tylko gracz złoży trzy (3) wyniki uzyskane w Warunkach Handicapowych w roku nadchodzącym. Jeżeli Komitet Handicapowy pozwala graczowi na uczestnictwo w Turniejach Kwalifikacyjnych w jego Klubie Macierzystym w celu zdania wyników do reaktywacji jego Handicapu Dokładnego, nie może on wygrywać żadnych nagród w kategorii netto.

(szczegóły w tekście jednolitym 22.1-22.15).

3. Maksymalny HCP

Od roku 2007 maksymalny HCP dla kobiet, wg zaleceń EGA, będzie wynosić 36. W związku z tym, handicapy wszystkich kobiet powyżej maksymalnego poziomu muszą zostać zweryfikowane przez komisje handikapowe w klubach macierzystych.

Przypominamy, że jeżeli gracz nie posiada umiejętności umożliwiających nadanie mu maksymalnego HCP (36,0), nie może takiego HCP otrzymać (ustęp 21.6).

W ciągu roku kalendarzowego, gracz może zwiększyć swój HCP Dokładny EGA w czasie gry przez oddawanie wyników kwalifikacyjnych o nie więcej niż 2,0 uderzenia ponad najniższy HCP Dokładny EGA posiadany w danym roku. (ust. 12.20).

(szczegóły w tekście jednolitym 12.20, 21.1-21.8).

4. Wynik Dnia (EDS)

Handicap Dokładny gracza nie może być obniżony do handicapu w kategorii handicapowej 1, poprzez oddanie wyniku dnia. Handicapy w kategorii handicapowej 1 mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez oddanie kart z oficjalnych rund turniejowych.

(szczegóły w tekście jednolitym 18.8).

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG