Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Uchwała nr 13/07 Zarządu Polskiego Związku Golfa

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, że używanie w nazwach lub opisach turniejów lub cykli turniejów golfowych lub zawodów golfowych słów sugerujących ich sportowy charakter i rangę mistrzowską, takich jak w szczególności Mistrzostwa (Polski, regionu, miasta, itd.) oraz wszelkich połączeń powyższych nazw ze sobą oraz innymi nazwami lub określeniami, w języku polskim lub obcym, wymaga uzyskania pisemnej zgody PZG. Zgoda taka może zostać wydana jedynie po przesłaniu przez klub ostatecznego regulaminu zawodów listem poleconym, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną na adres PZG nie później niż na 60 dni przed datą turnieju, oraz przed zamieszczeniem, ogłoszeniem lub rozesłaniem jakichkolwiek informacji na temat powyższych turniejów, kierowanych do innych podmiotów. Na podstawie art. 4 ust. 4 powołanej ustawy oraz § 17 i § 21 Statutu PZG, Zarząd PZG zastrzega sobie prawo wydania zakazu udziału klubów lub osób zrzeszonych w PZG w turniejach lub zawodach organizowanych z naruszeniem niniejszej uchwały pod rygorem zastosowania sankcji dyscyplinarnych. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2007 r.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG