Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Walne Zgromadzenie Delegatów PZG

W środę, 28 marca 2007 w Warszawie w Centrum Olimpijskim odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa. Podczas spotkania zarząd Związku przedstawił – wydany po raz pierwszy – Raport Roczny PZG, podsumował Programy Promocyjne, współpracę z Polami Partnerskimi oraz przedstawił plany na sezon 2007. Delegaci udzielili zarządowi absolutorium a także przegłosowali założenia budżetu na 2007 rok, w tym również roczną opłatę członkowską.

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Golfa wzięło udział 34 z 49 uprawnionych do głosowania delegatów. Obrady bardzo sprawnie poprowadził członek zarządu PZG, szef komisji sportowej Witold Grzesiak. Piotr Mondalski, prezes PZG przedstawił sprawozdanie za rok 2006. Wskazał na większą skuteczność Programów Promocyjnych prowadzonych w ramach strategii TERAZ GOLF. Poinformował o wykonaniu budżetu na rok 2006, z którego wydatki zostały przeznaczone na programy promocji golfa, szkolenia i turnieje oraz administrację. Przyszłoroczny budżet przewiduje zwiększenie wydatków na szkolenie juniorów oraz uruchomienie cyklu turniejów juniorskich PZGolf Junior Tour.

Wiceprezes d.s. finansowych oraz Skarbnik PZG, Maciej Skierski omówił strategię polityki finansowej związku. Związek zamknął rok nadwyżką, która została przeznaczona na lokatę i stanowi zabezpieczenie na lata, gdy środki sponsorskie będą mniejsze.

Po sprawozdaniu władz PZG, głos zabrała Elżbieta Panas – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i zaprezentowała sprawozdanie z przeprowadzonych prac, wnioskując o udzielenie absolutorium dla zarządu PZG.

Następnie przystąpiono do głosowań. Delegaci jednogłośnie zatwierdzili bilans PZG za rok 2006, absolutorium dla zarządu przyjęto przy dwóch głosach wstrzymujących, zatwierdzono założenia budżetu na 2007 rok (przy jednym głosie wstrzymującym się) i zatwierdzono roczną opłatę członkowską (jeden głos przeciw), która w roku 2007 wynosić będzie: seniorzy – 240pln; juniorzy do 23 roku życia – 120pln; juniorzy do 18 roku życia – 72pln.

Na koniec Walnego Zgromadzenia delegaci przeszli do głosowania wolnych wniosków. W pierwszym wniosku przegłosowano akceptację wyjaśnienia Prezesa dotyczącego kwestii wypłacenia prowizji dla SMS przedstawionej w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, oraz oddalenie zarzutów Komisji Rewizyjnej w tej sprawie (1 przeciw, 7 się wstrzymało, reszta za przyjęciem). W kolejnym domagano się, aby zarząd PZG wprowadził korektę do umowy z agencją Smart, w której jest mowa o wspólnym pozyskiwaniu sponsorów. Wniosek przeszedł przy dwóch głosach sprzeciwu i trzech wstrzymujących się (na marginesie prezes Mondalski poinformował, że taka korekta, z uwagi na niefortunność sformułowania już została zaplanowana przy najbliższym aneksie przedłużającym okres trwania umowy). W następnym, przyjęty wniosek dotyczył rozszerzenia kolejnego rocznego sprawozdania zarządu PZG o sprawozdania wszystkich Komisji Związku. W ostatnim wniosku, który przyjęto przy jednym głosie sprzeciwu i trzech wstrzymujących się, zobowiązano Komisję Rewizyjną do przekazania zarządowi zaleceń odnośnie dalszego działania.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG