Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Golf uznany przez MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie rozpatrzyło wniosek Polskiego Związku Golfa w sprawie umieszczenia golfa na liście dyscyplin sportowych, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Ministerstwo podjęło taką decyzję na podstawie uzasadnienia PZG oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 8 poz. 67, z późn. zm.), gdzie golf został ujęty w wykazie dyscyplin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe.

Wkrótce o decyzji powiadomieni zostaną kuratorzy oświaty.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG