Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Posiedzenie Zarządu PZG – 4 lipca 2007

Podczas pierwszego wakacyjnego spotkania Zarządu PZG podpisano kolejne umowy partnerskie,  rozpatrzono wniosek Dyrektora Binowo Park GC dotyczący zorganizowania „Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego” a także podjeto decyzję o wprowadzeniu w życie punktu 25.1 systemu HCP EGA, mówiącego o możliwości dodatkowego obniżenia HCP gracza. Zmieniono także format rozgrywania gier podwójnych w Klubowych Mistrzostwach Polski 2007.

Podczas pierwszego wakacyjnego spotkania Zarządu Polskiego Związku Golfa zostały podpisane kolejne umowy partnerskie na lata 2007 – 2009. W programie „Teraz Golf” uczestniczy obecnie 15 ośrodków golfowych.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora BPGC, Pana Sławomira Pińskiego, złożony w imieniu 3 pól golfowych a dotyczący zorganizowania na polach Amber Baltic Golf Club, Binowo Park Golf Club i Modry Las w Choszcznie „Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego” i postanowił nadać mu rangę Turnieju Mistrzowskiego oraz objąć turniej honorowym patronatem. Warunkiem dodatkowym przyznania patronatu jest nieodpłatny udział w zawodach juniorów i juniorek do lat 18.

W związku z powtarzającymi się incydentami uczestniczenia w turniejach graczy z niewłaściwym (zawyżonym) HCP, Zarząd PZG, na wniosek Komisji HCP PZG, podjął decyzję o wprowadzeniu w życie punktu 25.1 systemu HCP EGA, mówiącego o możliwości dodatkowego obniżenia HCP gracza, w szczególnych sytuacjach, ponad obniżenie wynikające ze zdobytych punktów Stableford. Uzyskanie 43 – 45 pkt. może spowodować obniżenie HCP dodatkowo o 1 pkt handicapowy, 46 – 49 pkt. może spowodować obniżenie HCP dodatkowo o 2 pkt handicapowe, zaś uzyskanie powyżej 50 pkt i więcej może spowodować obniżenie HCP dodatkowo o 3 pkt handicapowe. Wszystkie takie sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie, m.in. na podstawie historii zmian HCP i w pierwszej kolejności dotyczyć będą handicapów w przedziale 18,5 do 36.

Komitet Turniejowy PZG podjął decyzję o zmianie formatu rozgrywania gier podwójnych w Klubowych Mistrzostwach Polski 2007. Format zostanie zmieniony z Foursome na Fourball Bestball. Stosowne zapisy zostaną wprowadzone do regulaminu zawodów.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG