Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Golf w szkole…?!

Tak, ta wizja staje się coraz bardziej realna.
Zarząd PZG objął patronatem projekt „Szkolna Akademia Golfa”, który wprowadzony zostanie 1 września 2007 r. w Liceum Ogólnokształcącym im T. Kościuszki w Krzeszowicach. Jest to pierwszy taki program, który zakłada że golf znajdzie się wśród obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego.

„Gra w golfa posiada walory sportowe, rekreacyjne ale również wychowawcze. Jest dostępny dla dziewcząt i chłopców o zróżnicowanym poziomie sprawności fizycznej. Golf poprzez swoją specyfikę i wszechstronne oddziaływanie jest atrakcyjny pod względem metodycznym i stwarza różne możliwości ciekawych rozwiązań organizacji lekcji. Dlatego właśnie powinno się go wprowadzić do obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego poszerzając równocześnie ofertę edukacyjną szkoły o zajęcia z tego sportu” – mówi Jacek Banach autor programu „Szkolna Akademia Golfa”- nauczyciel WF z Krzeszowic. Polski Związek Golfa w pełni wspiera tę inicjatywę.

„Sport jest częścią  dziedzictwa każdego człowieka i nic nigdy go nie zastąpi” – to słowa Pierre de Coubertin, francuskiego pedagoga i historyka, ojca nowoczesnych igrzysk olimpijskich. Chcąc wyjść naprzeciw inicjatywie pana Jacka Banacha zwracamy się do wszystkich członków PZG o pomoc w jej realizacji. Prosimy o przekazanie szkole sprzętu golfowego, który w tej chwili już nie jest przez Was używany. Podajemy również numer konta bankowego Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach: BS Krzeszowice 81 8612 0003 0000 0000 0071 0001, na które można wpłacać pieniądze przeznaczone na rozwój i realizację tego programu.

Początki są trudne, ale mamy nadzieje, że wspólnie uda się zrobić pierwszy krok. Program ten może stać się modelowym sposobem upowszechnienia golfa w społeczeństwie, które ciągle się jeszcze tej dyscyplinie opiera. Niedawna decyzja MEN o wprowadzeniu golfa na listę dyscyplin sportowych, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych jest pierwszą jaskółką zmian w tym zakresie. Polski Związek Golfa będzie pilnie obserwować i wspierać kolejne etapy tej akcji, służąc pomocą merytoryczną i organizacyjną. Mamy nadzieję, że Pan Jacek Banach znajdzie wkrótce wielu naśladowców, a wśród golfistów znajdą się osoby chętne do wsparcia rzeczowego czy finansowego tego obiecującego programu.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG